Επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στον ΤΟΕΒ Ταυρωπού

Με επικεφαλής τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σταμενίτη Διονύσιο

Κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σταμενίτη Διονύσιο, συνοδευόμενο από τον βουλευτή Λάρισας κ. Καπετάνο Χρήστο και τον Ειδικό Γραμματέα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης – Ταμείου Συνοχής κ. Ζερβό Γεώργιο, καθώς και τους βουλευτές Καρδίτσας κ. Κωτσό Γεώργιο και κ. Σπάνια Αριστοτέλη και τον εκπρόσωπο του βουλευτή Καρδίτσας και πρώην Υπουργού κ. Τσιάρα Κωνσταντίνου, επισκέφθηκε το Σάββατο τον ΤΟΕΒ Ταυρωπού, όπου τους υποδέχθηκε ο πρόεδρος κ. Μαρκινός Αθανάσιος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Υφυπουργός ανέπτυξε όλες τις πρωτοβουλίες και τις πολιτικές, τις οποίες έχει προωθήσει η Ελληνική Κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα για την υποστήριξη των παραγωγών γενικότερα της χώρας, αλλά και ειδικότερα της Θεσσαλίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από τις καταστροφικές συνέπειες του πλημμυρικού φαινομένου «Daniel». 

Εν μέσω άλλων ζητημάτων, ο κ. Σταμενίτης αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης και ειδικότερα στα προγράμματα μείωσης του κόστους παραγωγής στον πρωτογενή τομέα, καθώς και στην προώθηση όλων των αιτημάτων που έχουν γίνει προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, με στόχο να απλοποιηθούν οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί στον πρωτογενή τομέα, στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, ενώ επεσήμανε τις διαρκείς προσπάθειες της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και κυρίως του Υπουργού κ. Λ. Αυγενάκη, που με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, οδήγησαν στη λήψη των απαραίτητων αποφάσεων απλοποίησης που θα εφαρμοστούν κατά την επόμενη χρονιά. 

Ο κ. Σταμενίτης αναφέρθηκε επίσης και στα μεγάλα έργα εγγειοβελτιωτικών υποδομών τα οποία προωθεί η Κυβέρνηση, μέσω του ολοκληρωμένου προγράμματος «ΥΔΩΡ 2.0», το πρώτο εκ των οποίων είναι το νέο σύγχρονο αρδευτικό δίκτυο Ταυρωπού, η διαδικασία δημοπράτησης του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το επόμενο διάστημα και να αναδειχθεί ο προσωρινός Ανάδοχος του έργου. Επεσήμανε δε ότι το πρόγραμμα «ΥΔΩΡ 2.0» περιλαμβάνει έργα μεγάλης κλίμακας, τα οποία απαιτούν πάρα πολύ δουλειά, προσπάθεια και φυσικά χρόνο για την δρομολόγησή τους, καθώς και ότι μεγάλο ποσοστό του προϋπολογισμού των έργων αυτών προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που είναι Ευρωπαϊκοί Πόροι, οι οποίοι διασφαλίστηκαν με την προσπάθεια της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Λάρισας κ. Καπετάνος Χρήστος υπερθεμάτισε των πρωτοβουλιών και των ενεργειών που η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προωθεί για τους αγρότες και κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας και εξήρε το ρόλο του ΤΟΕΒ Ταυρωπού και των αποτελεσμάτων που έχει επιφέρει μέχρι σήμερα τόσο στη διαχείριση νερού όσο και στη λειτουργία του γενικότερα. Ο Ειδικός Γραμματέας Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης – Ταμείου Συνοχής, κ. Ζερβός Γεώργιος τόνισε ότι η συμμετοχή του Οργανισμού σε πέντε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, όπως ενημερώθηκε σχετικά από τον Πρόεδρο του ΤΟΕΒ Ταυρωπού, αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για τα δεδομένα της χώρας και διαμορφώνει ένα πρότυπο για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εργαζόμαστε στο εξής στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Κοινότητα. Άλλωστε, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός, για το λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή των πολιτών στις επόμενες ευρωεκλογές και η ενίσχυση της αντιπροσωπευτικής δύναμης της Ελλάδας στην Ευρώπη.

 Ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ταυρωπού κ. Μαρκινός Αθανάσιος, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μελών του Οργανισμού, ευχαρίστησε τον Υφυπουργό και το κυβερνητικό κλιμάκιο, για την πολύτιμη βοήθεια την οποία παρείχε η Ελληνική Κυβέρνηση μέσω της ενίσχυσης των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, στην προσπάθειά τους για την αποκατάσταση των ζημιών μετά το μεσογειακό κυκλώνα «Daniel». Οι παριστάμενοι ενημερώθηκαν σχετικά με την πορεία των αποκαταστάσεων στο δίκτυο Ταυρωπού, την ετοιμότητα της βασικής υποδομής αυτού και την ικανότητά του να μεταφέρει αποτελεσματικά το αρδευτικό νερό σε όλους τους τομείς, μετά τις δοκιμαστικές εκταμιεύσεις νερού των προηγούμενων ημερών. Από την επόμενη εβδομάδα, θα ξεκινήσει η εκταμίευση ύδατος σε όλες τις περιοχές και με αυξημένες ποσότητες, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα Μέλη του Οργανισμού. Ακόμη, ο κ. Μαρκινός επεσήμανε ότι κατά το επόμενο διάστημα, οι αποκαταστάσεις θα επεκταθούν και σε επιμέρους τμήματα του δικτύου, έτσι ώστε να μειωθούν κατά το δυνατόν οι απώλειες ύδατος, αλλά κυρίως θα δοθεί μεγάλη έμφαση στην αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας, καθώς μετά την πρόσφατη θεομηνία, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δυσχερής και εντοπίζονται σημαντικά προβλήματα στην προσβασιμότητα των παραγωγών προς τα αγροτεμάχιά τους. Σημείωσε δε ότι ο Οργανισμός έκανε μία ιεράρχηση των αναγκών, με κύριο μέλημά του να παροχετευτεί παντού αρδευτικό νερό και σε δεύτερη φάση να αποκατασταθεί η προσβασιμότητα, ενώ και μετά το πέρας της αρδευτικής περιόδου, θα δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην αποκατάσταση του στραγγιστικού δικτύου.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ειδική αναφορά του κ. Μαρκινού και τις ευχαριστίες προς την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και ιδιαίτερα στον καταλυτικό ρόλο του Υφυπουργού κ. Σταμενίτη, για την πρόσφατη χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την καλλιέργεια του αραβόσιτου στους παραγωγούς – Μέλη του ΤΟΕΒ Ταυρωπού, μετά τη στοιχειοθέτηση του σχετικού αιτήματος που υποβλήθηκε από τον Οργανισμό.