Επιστήμονες ερευνούν και προστατεύουν την απειλούμενη με εξαφάνιση αυτόχθονη φυλή προβάτων Φλώρινας – Πελαγονίας

Με στόχο την προστασία, τη διάσωση, τη γενετική βελτίωση και την αξιοποίηση των υφιστάμενων πληθυσμών των προβάτων της αυτόχθονης φυλής Φλώρινας – Πελαγονίας το Εργαστήριο Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, ως επικεφαλής εταίρος διασυνοριακού προγράμματος Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας, πραγματοποιεί έρευνα για τη συγκεκριμένη και απειλούμενη με εξαφάνιση αυτόχθονη φυλή.

Μέσω μιας διεπιστημονικής, ολιστικής προσέγγισης, η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου πρόκειται να καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση και τα χαρακτηριστικά της φυλής Πελαγονίας σε Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία, ενώ στοχεύει και στη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής για την ανάπτυξη προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης στη διασυνοριακή περιοχή.

Σύμφωνα με τον επιστημονικά υπεύθυνο του έργου, επίκουρο καθηγητή του Εργαστηρίου Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής, Αλέξανδρο Θεοδωρίδη, στους κύριους άξονες της έρευνας βρίσκονται, ακόμα, η βελτίωση της ποιότητας και της υγιεινής του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων από τις αυτόχθονες φυλές, η διαμόρφωση στρατηγικών βασισμένων στην αγορά, οι οποίες θα βελτιώσουν το εισόδημα των προβατοτρόφων και θα ωφελήσουν την αλυσίδα αξίας του κλάδου, όπως και η ανάδειξη των ωφελειών εκτροφής ντόπιων φυλών προβάτων και την ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με τη διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας.

Στις προτεραιότητες του έργου PAPESHE εντάσσεται και η δικτύωση των εμπλεκόμενων φορέων για την επίτευξη συνεργειών, με στόχο τη βελτιωμένη κατάρτιση των κτηνοτρόφων σε βελτιωμένες τεχνικές υγιεινής γάλακτος. Μέσω των παραπάνω δράσεων, όπως τονίζει ο κ. Θεοδωρίδης, η επιστημονική ομάδα του έργου PAPESHE πρόκειται να δημιουργήσει έναν Σταθμό Τεχνητής Σπερματέγχυσης, στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα, μια βάση δεδομένων με πληροφορίες για τους συγκεκριμένους πληθυσμούς, όπως και ένα κοπάδι – πυρήνα προβάτων Πελαγονίας στις εγκαταστάσεις του ΑΠΘ για μελλοντικά πειράματα.

Τα οφέλη

Όπως επισημαίνει ο κ. Θεοδωρίδης, τα παραπάνω θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη τόσο σε κτηνοτρόφους, παραγωγούς και λιανοπωλητές γαλακτοκομικών προϊόντων, όσο και στους καταναλωτές και στις τουριστικές επιχειρήσεις.

«Οι κτηνοτρόφοι θα έχουν πρόσβαση σε καλύτερα ζώα και κατάλληλη εκπαίδευση, οι παραγωγοί και λιανοπωλητές θα πωλούν προϊόντα υψηλότερης ποιότητας, οι τουριστικές επιχειρήσεις θα μπορούν να αναπτύξουν και να συμμετάσχουν σε βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, ενώ οι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση σε γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα κρέατος υψηλότερης ποιότητας», υπογραμμίζει.

Ταυτόχρονα, τα οφέλη θα είναι πολλαπλά για την επιστημονική κοινότητα, καθώς και για τους υπεύθυνους φορείς χάραξης πολιτικής, οι οποίοι θα λάβουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών/στρατηγικών για τη διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας και την ανάπτυξη της προβατοτροφίας στη διασυνοριακή περιοχή.

Ταυτότητα έργου

Το έργο για την έρευνα στην προβατοτροφία έχει προϋπολογισμό 771.738 ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2020. Από ελληνικής πλευράς, εκτός από το ΑΠΘ, συμμετέχουν το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΕΛΓΟ – «Δήμητρα» και το Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤΕΕ.

Από πλευράς της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, εταίροι είναι το Faculty of Veterinary Sciences – Bitola, ο Δήμος Dolneni και το Centre for Rural Development – SEE.