Επιστροφή στα κέρδη στο πρώτο τρίμηνο για την Πειραιώς

Επιστροφή στην κερδοφορία και συνέχιση της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και βελτίωση ρευστότητας, ανακοίνωσε ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του έτους.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, «η εφαρμογή του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης της χώρας μας διασφαλίζει τη σταδιακή βελτίωση των συνθηκών στην ελληνική οικονομία. Η σταθεροποίηση της εγχώριας αγοράς και η συνεπής εφαρμογή του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης επέτρεψαν την επίτευξη των στόχων της Τράπεζας Πειραιώς κατά τα τελευταία τρίμηνα. Η τράπεζα συνεχίζει με προσήλωση την προσπάθεια για μείωση των NPLs, ενίσχυση της ρευστότητάς της και επαναφορά σε κερδοφορία, στοιχεία που είναι εμφανή στην απόδοση του 2ου τριμήνου 2016.

Κύριος άξονας της δράσης μας παραμένει το όφελος των μετόχων και των πελατών μας, επιχειρήσεων και νοικοκυριών, που δοκιμάσθηκαν έντονα από την έναρξη της κρίσης ως σήμερα. Παράλληλα, στόχος μας είναι η μέγιστη δυνατή συμβολή της τράπεζας στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης καταθετών και επενδυτών, που θα οδηγήσουν σε ανάκαμψη της οικονομίας προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας» ανέφερε στην δήλωσή της η Χαρίκλεια Απαλαγάκη, προέδρος του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς.

Ο Γιώργος Πουλόπουλος, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, στη δήλωσή του, αναφέρει ότι «ο όμιλος Πειραιώς, κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου 2016, εμφάνισε θετικό καθαρό αποτέλεσμα 20 εκατ. ευρώ. Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων έφθασαν τα 288 εκατ. ευρώ με αύξηση 8%, ως αποτέλεσμα της ανόδου των καθαρών εσόδων, που ενισχύθηκαν κατά 5% σε τριμηνιαία βάση. Η σταθεροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας αντανακλάται και στη βαθμιαία βελτίωση της ρευστότητας, με καταθετικές εισροές τους τελευταίους τρεις μήνες, περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, αλλά και επαναφορά του waiver από την ΕΚΤ για τα ελληνικά ομόλογα».«Η πολιτική της τράπεζας για ενεργητική διαχείριση των προβληματικών δανείων οδήγησε σε εκ νέου μείωση των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 445 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση. Από τον Σεπτέμβριο 2015 που ήταν η «κορύφωση» για τα NPLs του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς έως τα τέλη Ιουνίου 2016, δηλαδή σε διάστημα εννέα μηνών, τα υπόλοιπα των δανείων σε καθυστέρηση μειώθηκαν κατά 1,6 δισ. ευρώ. O δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 του ομίλου διατηρήθηκε στο ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο του 17,5% και είναι από τους υψηλότερους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η επίδοση του 2ου τριμήνου τοποθετεί την τράπεζα σε τροχιά επίτευξης των στόχων του 2016, θέτοντας τις βάσεις για την υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού της» πρόσθεσε.

Κύρια σημεία αποτελεσμάτων ομίλου

– Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του ομίλου το 2ο τρίμηνο 2016 αυξήθηκαν, ετησίως, 48%, στα 362 εκατ. ευρώ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10%, ετησίως, στα 288 εκατ. ευρώ. Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα ήταν 278 εκατ. ευρώ, +16%, ετησίως. Τα οργανικά έσοδα του ομίλου (καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών) συνιστούν το 93% των επαναλαμβανόμενων καθαρών εσόδων το 2ο τρίμηνο 2016, αυξημένα 4%, ετησίως.

Σε εξαμηνιαία βάση, τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του ομίλου ανήλθαν στα 554 εκατ. ευρώ, με άνοδο 6% έναντι του 1ου εξαμήνου 2015.

Τα καθαρά έντοκα έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 484 εκατ. ευρώ, + 4% έναντι του 2ου τριμήνου 2015 και +1% έναντι του προηγούμενου τριμήνου. Στην Ελλάδα, τα καθαρά έντοκα έσοδα ανήλθαν στα 449 εκατ., +9%, ετησίως και +2%, τριμηνιαίως, ευνοημένα από το μηδενισμό της χρήσης εγγυήσεων του Ν. 3723/2008 και την περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς αποδεσμεύθηκε πλήρως από τη χρήση του Ν. 3723 στα τέλη Απριλίου 2016. Η αποκλιμάκωση του κόστους καταθέσεων στην Ελλάδα συνεχίσθηκε, με το μέσο επιτόκιο το 2ο τρίμηνο στις 51 μονάδες βάσης (μβ) από 59 μβ το 1ο τρίμηνο 2016 και 65 μβ το τελευταίο τρίμηνο 2015. Toκαθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) του ομίλου βελτιώθηκε στο 2,89% από 2,81% το 1ο τρίμηνο 2016.

Σε εξαμηνιαία βάση, τα καθαρά έντοκα έσοδα του ομίλου ανήλθαν στα 962 εκατ. ευρώ, με άνοδο 1% έναντι του 1ου εξαμήνου 2015.

Οι προβλέψεις δανείων το 2ο τρίμηνο 2016 συνέχισαν την πορεία αποκλιμάκωσης και διαμορφώθηκαν στα 265 εκατ. ευρώ έναντι 289 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο του έτους και 1.384 εκατ.ευρώ το 4ο τρίμηνο 2015.

Το προ φόρων αποτέλεσμα του ομίλου για το 1ο εξάμηνο 2016 ήταν οριακό κέρδος 1 εκατ. ευρώ σε ευθυγράμμιση, με το στόχο για κερδοφόρα χρήση το 2016.

– Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε κέρδος 20 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2016 από ζημία 37 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο 2016.

Σε εξαμηνιαία βάση, τα καθαρά αποτελέσματα που αναλογούν στους μετόχους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του ομίλου ανήλθαν σε οριακή ζημία 17 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 1,1 δισ.ευρώ το 1ο εξάμηνο 2015.

– Οι καταθέσεις πελατών του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 38,4 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2016, αυξημένες κατά 0,5 δισ. ευρώ έναντι του Μαρτίου 2016. Σημειώνεται ότι κατά τον Ιούνιο σημειώθηκε η ελαφρά αυτή άνοδος, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της 1ης αξιολόγησης του 3ου προγράμματος οικονομικής στήριξης της χώρας. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα σημείωσαν άνοδο 0,4 δισ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2016 και διαμορφώθηκαν στα 35,5 δισ., ενώ οι καταθέσεις εξωτερικού διαμορφώθηκαν στο τέλος Ιουνίου 2016 σε 2,9 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 0,1 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Μάρτιο 2016.

Σε ετήσια βάση, οι καταθέσεις στην Ελλάδα είναι οριακά αυξημένες κατά 1%, ωστόσο οι ενδείξεις κατά το 3ο τρίμηνο είναι θετικές, με ανοδική τάση επιστροφής καταθέσεων, σε συνέχεια και της νέας χαλάρωσης των capital controls στα τέλη Ιουλίου 2016.

– Σημαντικά μειωμένη η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα, στα 26,8 δισ. ευρώ (EΚΤ: 12,4 δισ.ευρώ) στο τέλος Ιουνίου 2016 από 30,4 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2016. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση από το μηχανισμό ELA μειώθηκε στα 14,4 δισ. ευρώ τον Ιούνιο 2016 από 16,1 δισ. τον Μάρτιο 2016.

Σε ετήσια βάση, η χρηματοδότηση, μέσω ELA, στα τέλη Ιουνίου 2016, ήταν σημαντικά χαμηλότερη κατά 8 δισ., ενώ σήμερα η χρηματοδότηση είναι περαιτέρω μειωμένη κατά 1 δισ. Ταυτόχρονα, η πρόσβαση στη διατραπεζική αγορά έναντι ενεχύρων έχει βελτιωθεί με υπόλοιπα άνω των 5 δισ. ευρώ σήμερα από μηδενικό υπόλοιπο ένα έτος νωρίτερα.

Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών διαμορφώθηκαν στα 66,2 δισ. ευρώ, τον Ιούνιο 2016, ενώ μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 48,9 δισ. ευρώ. Το σύνολο των μεικτών δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 62,3 δισ. ευρώ, ενώ τα δάνεια από τις διεθνείς δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 3,9 δισ. ευρώ. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις μειώθηκε στο 127%, τον Ιούνιο 2016, από 129% τον Μάρτιο 2016 και 137% τον Ιούνιο 2015.

Σε ετήσια βάση, τα δάνεια στην Ελλάδα στα τέλη Ιουνίου 2016 σημείωσαν υποχώρηση κατά 3%, ενώ ο ρυθμός μείωσηςτους σημειώνει σημαντική επιβράδυνση.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του ομίλου διαμορφώθηκε, στο τέλος Ιουνίου 2016, σε 17,5%. Με πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, o δείκτης ανήλθε στο 16,6% (και οι 2 δείκτες με προσαρμογή για τις αποεπενδύσεις των δραστηριοτήτων της Κύπρου και της ΑΤΕ Ασφαλιστικής).

Και οι δύο δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας είναι ουσιαστικά αμετάβλητοι σε τριμηνιαία βάση.

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε στο 39,2%, με το υπόλοιπό τους να μειώνεται σημαντικά για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. Η μείωση από το τέλος Σεπτεμβρίου 2015 έφτασε τα 1,6 δισ. ευρώ στα 25,9 δισ. ευρώ. τον Ιούνιο 2016 από 27,5 δισ. τον Σεπτ.2015. Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων δανείων του ομίλου ήταν αρνητικός για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, διαμορφούμενος για το 2ο τρίμηνο 2016 σε -189 εκατ. ευρώ, με αρνητική παραγωγή στην Ελλάδα σε όλα τα δανειακά χαρτοφυλάκια. Ειδικά, για τα δάνεια ιδιωτών, ήταν το 3ο διαδοχικό τρίμηνο με αρνητικό σχηματισμό νέων καθυστερήσεων. Παράλληλα, ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Ιουνίου 2016 ενισχύθηκε περαιτέρω στο 67% από 66% στο τέλος Μαρτίου 2016, ενώ ένα έτος πριν στο τέλος Ιουνίου 2015 ήταν στο 61%.

Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα στο τέλος Ιουνίου 2016 μειώθηκε περαιτέρω κατά 23 καταστήματα στη διάρκεια του 2ου τριμήνου 2016 και διαμορφώθηκε σε 678 μονάδες (σήμερα στις 673), ενώ σε επίπεδο ομίλου ανήλθε σε 939, με μείωση 42 μονάδων, τριμηνιαίως.

Στόχος του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας είναι οι 650 μονάδες στην Ελλάδα στο τέλος του 2017, επίπεδο το οποίο αναμένεται να επιτευχθεί αρκετά νωρίτερα.

Εντός του 2ου τριμήνου 2016, υλοποιήθηκε πρόγραμμα αποχώρησης προσωπικού με συμμετοχή περίπου 1.000 εργαζομένων. Η παραπάνω μείωση θα περιορίσει τις δαπάνες προσωπικού ανά τρίμηνο κατά περίπου 10 εκατ. ευρώ από τα αμεσως προσεχή τρίμηνα .