Επιχειρησιακή οµάδα: Εναλλακτικά συστήµατα παραγωγής και εµπορίας βιολογικών φρούτων

Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ δίνει την δυνατότητα στους βιοκαλλιεργητές να πωλούν τα προϊόντα τους ως «ιδιοπαραγόμενα» και να μην χαρακτηρίζονται ως έμποροι
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Να αναπτύξει καινοτόµα και βιώσιµα συστήµατα παραγωγής και εµπορίας βιολογικών φρούτων προσπαθεί µια επιχειρηµατική οµάδα στη Γερµανία µέσω της συνεργασίας και της οµαδικής δουλειάς. Όπως δήλωσε στην «ΥΧ» ο υπεύθυνος της επιχειρηµατικής οµάδας, Stefan Volgenandt, σκοπός των συµµετεχόντων είναι να δοκιµαστούν διαφορετικές πρακτικές σε διαφορετικές εκµεταλλεύσεις, προκειµένου να βρεθεί εκείνη που θα έχει τα καλύτερα αποτελέσµατα.

Για να πραγµατοποιηθεί κάτι τέτοιο, η επιχειρησιακή οµάδα αξιοποιεί τις γνώσεις επιστηµόνων, συνεταιρισµών και παραγωγών. Συγκεκριµένα, στην επιχειρησιακή οµάδα συµµετέχουν τρεις αγροτικές εκµεταλλεύσεις, δύο υπηρεσίες συµβουλευτικής, ένας συνεταιρισµός βιολογικών φρούτων, καθώς και το ερευνητικό ινστιτούτο LVWO Weinsberg».

Πρακτικές

Για τους σκοπούς της επιχειρησιακής οµάδας δηµιουργήθηκαν πειραµατικά αγροκτήµατα µε νέες ποικιλίες φυτών, οι οποίες ελέγχονται για την προσαρµογή τους στα νέα κλιµατικά φαινόµενα. Επίσης, χρησιµοποιούνται τρία διαφορετικά είδη κάλυψης των φυτών, όπως σήραγγες µε δίχτυα, κλειστά συστήµατα και ανοιχτές καλλιέργειες.

Στόχος είναι ο έλεγχος των διάφορων ζιζανίων σε κάθε ένα από αυτά τα συστήµατα. Ο Stefan Volgenandt επισηµαίνει πως «πραγµατοποιούνται πειράµατα στα διαφορετικά συστήµατα, ώστε να αποδειχθεί σε ποιο από αυτά οι νέες ποικιλίες αποδίδουν καλύτερα».

Προώθηση βιολογικών φρούτων

Το δεύτερο µέρος του σχεδίου περιλαµβάνει την ανάλυση των σηµερινών δοµών µάρκετινγκ για τα βιολογικά φρούτα στη Βάδη-Βυρτεµβέργη και τις εναλλακτικές δυνατότητες εµπορίας που προκύπτουν. Στόχος είναι να αυξηθεί το µερίδιο παραγωγής των βιολογικών φρούτων στις περιοχές αυτές και να παρουσιαστούν οι υφιστάµενες και οι µελλοντικές καλλιεργητικές ποικιλίες δοµής µάρκετινγκ.

-Διαφήμιση-