Έρευνα και καινοτομία για τη θρέψη των φυτών και τη διαχείριση των αποβλήτων από τον ΕΛΓΟ

Με δύο νέες δομές που θα προσφέρουν ανάλογες υπηρεσίες προς αγρότες, συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και επιχειρήσεις ενδυναμώνεται το οπλοστάσιο του ΕΛΓΟ-Δήμητρα και ειδικότερα το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων και το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων.

Πρόκειται για τα Εργαστήρια που έχουν ως ερευνητικό αντικείμενο το πρώτο τη Φυσιολογία και Θρέψη των Οπωροκηπευτικών και το δεύτερο τη Διαχείριση των Αποβλήτων και Βιοδιεργασιών.

Η αναγκαιότητα δημιουργίας των νέων εργαστηρίων προέκυψε από τη στελέχωση του Οργανισμού με νέο ερευνητικό δυναμικό, που συμπληρώνουν τα γνωστικά αντικείμενα των ερευνητών αφενός και αφετέρου τις ανάγκες υποστήριξης της έρευνας σε τομείς, οι οποίοι είναι σε πρώτη προτεραιότητα.

Το Εργαστήριο Φυσιολογίας και Θρέψης Οπωροκηπευτικών, σύμφωνα με τη διευθύντρια του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, Δρ. Ελένη Μαλούπα, κινείται στο επίπεδο της συμβουλευτικής, αναλύσεων, διάγνωσης συγκεκριμένων προβλημάτων θρέψης, αξιολόγησης νέων ποικιλιών ή παραδοσιακών και εφαρμογή καινοτόμων καλλιεργητικών μεταχειρίσεων, πάντοτε στο πλαίσιο μιας αειφορικής υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων.

«Σκοπός του Εργαστηρίου είναι να προάγει την καινοτομία στον τομέα των οπωροκηπευτικών. Έτσι, δίνουμε τη δυνατότητα σε μεμονωμένους παραγωγούς, σε συνεταιρισμούς, αλλά και σε Ομάδες Παραγωγών, να έχουν πιο προσοδοφόρες καλλιέργειες.

Συνεπώς, όταν γνωρίζουμε ακριβώς τι ανάγκες έχουν τα δέντρα, μπορούμε να δώσουμε κάτι χωρίς αυτό να μείνει στο έδαφος και επομένως να αποτελέσει υπερβολή σε επίπεδο θρεπτικών συστατικών», επισημαίνει η Δρ Μαλούπα.

Πράσινη ενέργεια και προϊόντα υψηλής αξίας

Καθώς όλες οι αγροτικές δραστηριότητες δημιουργούν απόβλητα, ταυτόχρονα υπάρχει και η ανάγκη για έρευνα σε τεχνολογίες αξιοποίησης των οργανικών αποβλήτων για την παραγωγή πράσινης ενέργειας και, μέσω της κυκλικής βιοοικονομίας, προϊόντων υψηλής αξίας βιολογικής προέλευσης.

Όπως σημειώνει η Δρ. Μαλούπα, ξεκινούν από τον πρωτογενή τομέα, όπου οι παραγωγοί θέλουν να αξιοποιήσουν είτε παλιές παραδοσιακές ποικιλίες, είτε νέες που δημιουργούνται, είτε εργοστάσια μεταποίησης όλων αυτών των προϊόντων που προκύπτουν, και των αναγκών για τη δημιουργία τεχνικών που θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον.

«Η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων ή οι διάφορες μεταχειρίσεις που κάνουμε στις καλλιέργειες δημιουργούν απόβλητα, τα οποία εμείς πρέπει να δείξουμε πώς μπορούν να τα διαχειριστούν κάποιοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να παράγουν είτε ενέργεια, είτε ακόμη και προϊόντα υψηλής αξίας. Αυτή είναι και η λογική της δημιουργίας των δύο εργαστηρίων», λέει χαρακτηριστικά η διευθύντρια του Ινστιτούτου.

Σύμφωνα με την ίδια, υπάρχει μια άμεση συνέργεια των ερευνητών, αλλά και των διευθυντών κι από τα δύο Ινστιτούτα, επειδή συνάδουν τα γνωστικά αντικείμενα.

«Με τον διευθυντή του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων Δρ. Φραντζή Παπαδόπουλο και τη σύμφωνη γνώμη και οικονομική υποστήριξη της Διοίκησης δημιουργήσαμε αυτές τις νέες δομές, οι οποίες θεωρώ ότι θα δώσουν μια τεράστια πλέον αξία στο νέο ερευνητικό δυναμικό και αποτελέσματα τα οποία πραγματικά θα βοηθήσουν, ώστε να μπορέσουν και οι παραγωγοί, αλλά και οι εταιρείες να έχουν μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική υποστήριξη», καταλήγει.

Το έργο των δύο εργαστηρίων

Τα δύο εργαστήρια έχουν ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία τους. Γίνονται αναλύσεις, αλλά και πειράματα. Στο πλαίσιο του έργου Ecovariety, που αφορά την αξιοποίηση των παραδοσιακών ποικιλιών οπωροφόρων και των νέων μικρών δασικών καρπών, το Εργαστήριο Φυσιολογίας και Θρέψης Οπωροκηπευτικών έχει κάνει όλες τις αναλύσεις της φυλλοδιαγνωστικής. Με βάση τις αναλύσεις αυτές, το Ινστιτούτο θα προχωρήσει στα πρωτόκολλα καλλιέργειας και στο πώς αυτά θα εφαρμοστούν.

Επίσης, πέρα από τη φυλλοδιαγνωστική που πραγματοποιεί, δίνοντας στοιχεία για τη θρέψη των φυτών, μπορούν να γίνονται και πειράματα, όπως εάν εταιρείες ενδιαφέρονται να δοκιμάσουν διάφορα σκευάσματα, θα μπορεί το εργαστήριο να τα εφαρμόσει σε διάφορες πιλοτικές καλλιέργειες που διαθέτει το Ινστιτούτο. Ταυτόχρονα, στο Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων και Βιοδιεργασιών γίνονται συνέργειες με το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών για τη δημιουργία προϊόντων υψηλής αξίας.