Έρευνα: Οι κατηγορίες αγροτεχνολογίας που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην Ευρώπη

Προϊόντα φυτικής προέλευσης, εργαλεία μείωσης του μεθανίου και τεχνολογίες επικονίασης είναι οι τρεις κατηγορίες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους επιχειρηματίες νεοφυών εταιρειών. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησαν οι AgFunder και Foodbytes.

Πιο αναλυτικά, οι επενδύσεις σε startups που ασχολούνται με τον τομέα των προϊόντων φυτικής προέλευσης ήταν πιο ανθεκτικές στην Ευρώπη από ό,τι παγκοσμίως το 2022. Ενώ οι επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις που διαφημίζουν λύσεις «βασισμένες σε φυτά» μειώθηκαν κατά το ήμισυ το 2022 σε σύγκριση με τα υψηλά ρεκόρ του 2021, οι ευρωπαϊκές επενδύσεις στον χώρο φάνηκε να τα πήγαν ελαφρώς καλύτερα, διατηρώντας τη δυναμική τους, με πτώση μόλις 8% από έτος σε έτος. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι περίπου το 36% (700 εκατομμύρια δολάρια) των επενδύσεων σε ευρωπαϊκές startups που ειδικεύονται στον χώρο των προϊόντων φυτικής προέλευσης από το 2012 εξακολουθούσαν να πραγματοποιούνται μέχρι και το 2022.

Εκπομπές μεθανίου

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν τις εκπομπές μεθανίου των ζώων, σε σχέση με άλλες νεοφυείς επιχειρήσεις στον πλανήτη.

Μια μικρή, αλλά αναδυόμενη κατηγορία νεοφυών επιχειρήσεων αγροτεχνολογίας, βρίσκει τρόπους για να μειώσει τις εκπομπές μεθανίου των ζώων με ζωοτροφές και πρόσθετα, χρησιμοποιώντας συχνά πηγές με βάση τα φύκια, που θεωρείται ότι περιορίζουν την ποσότητα μεθανίου που εκπέμπεται κατά την πέψη των ζώων. Και ενώ υπάρχουν νεοφυείς επιχειρήσεις παγκοσμίως σε αυτή την κατηγορία, τα δεδομένα της Foodbytes δείχνουν μια μεγαλύτερη συγκέντρωση τέτοιου είδους startups στην Ευρώπη.

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις αγροτεχνολογίας από την Ευρώπη έχουν 1,54 φορές περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν τις εκπομπές μεθανίου στον κτηνοτροφικό τομέα από ό,τι παγκοσμίως, με τη Foodbytes να εντοπίζει 13 ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις από τις 41 παγκόσμιες νεοφυείς επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας στη βάση δεδομένων της.

Τεχνολογίες επικονίασης

Οι ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις είναι πιο πιθανό να προωθούν τεχνολογίες επικονίασης σε σχέση με τις υπόλοιπες, σε άλλα σημεία του πλανήτη. Πιο αναλυτικά, οι μέλισσες και οι επικονιαστές αποτελούν ουσιαστικό μέρος του κύκλου της καλλιέργειας, αλλά οι σύγχρονες γεωργικές πρακτικές, ιδιαίτερα η χρήση χημικών εισροών, επηρεάζουν αρνητικά τους πληθυσμούς τους.

Μια σειρά από νεοφυείς επιχειρήσεις αναλαμβάνουν την πρόκληση να βοηθήσουν την κατάσταση μέσω της τεχνολογίας με λογισμικό, εργαλεία ανίχνευσης και τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσουν στην παρακολούθηση των κυψελών και των δραστηριοτήτων που βοηθούν στη βελτίωση της βιωσιμότητάς τους.

Σύμφωνα με στοιχεία του Foodbytes, οι νεοφυείς επιχειρήσεις από την Ευρώπη έχουν 2,26 φορές περισσότερες πιθανότητες να δημιουργήσουν τεχνολογίες σε αυτόν τον τομέα σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο. Μέσω των αποτελεσμάτων εντοπίστηκαν εννέα ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις από τις 22 που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως.