Έρευνα: Προτίμηση στον ακαδημαϊκό χώρο έναντι των startups δείχνουν οι επιχειρήσεις της αγροδιατροφής

Οι εταιρικές οντότητες της αγροδιατροφής υιοθετούν ολοένα και περισσότερο την προσέγγιση της ανοιχτής καινοτομίας, ωστόσο ενδιαφέρονται ως επί το πλείστον να συνεργαστούν με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα παρά με νεοφυείς επιχειρήσεις, σύμφωνα με μια νέα έκθεση από την ισπανική πλατφόρμα καινοτομίας Eatable Adventures.

Οι δράσεις ανοιχτής καινοτομίας φέρνουν μια επιχείρηση σε διαρκή επαφή με καινοτόμες ιδέες και πρακτικές τόσο μέσα από τα κλιμάκιά της όσο και από εξωτερικές πηγές. Σύμφωνα με την Eatable Adventures, αυτή η προσέγγιση «κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος ως τρόπος στρατολόγησης ταλέντων, τεχνολογιών και νέων επιχειρηματικών μοντέλων, καθώς έχει τη δύναμη να αναμορφώνει τους οργανισμούς».

Στην έκθεση συμμετείχαν 43 εταιρείες από την Ευρώπη και την Αμερική, το 86% των οποίων δήλωσε πρόθυμο να επενδύσει περισσότερα στην ανοιχτή καινοτομία το 2023, με το 93% περίπου να σχεδιάζει να επενδύσει τα επόμενα τρία χρόνια. Ωστόσο, πάνω από το 90% δήλωσε ότι έχει συνεργαστεί με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα έναντι μόλις ενός 50%, που έχει απευθυνθεί σε κάποια startup. Επιπλέον, μόλις το 25% έχει επενδύσει άμεσα σε νεοφυείς επιχειρήσεις και μόνο το 17% έχει λειτουργήσει ως επωαστήριο (business incubator).

Αν και τα παραπάνω ποσοστά μπορεί να φαντάζουν απογοητευτικά για τους επιχειρηματίες εκεί έξω, οι συντάκτες της έκθεσης υπογραμμίζουν ότι «η αναζήτηση, οι άμεσες επενδύσεις και η επώαση νεοφυών επιχειρήσεων, παρότι δεν είναι οι κύριες οδοί, είναι παρούσες μεταξύ των επιλογών που προκρίνονται και αυξάνονται συνεχώς σε σπουδαιότητα».