Έργα αναβάθμισης στο Αλιευτικό καταφύγιο Παλουκίου Ηλείας

Στην έγκριση μελέτης και στον καθορισμό των όρων διακήρυξης της προμήθειας και συγκρότηση επιτροπών για τα έργα αναβάθμισης στο Αλιευτικό Καταφύγιο Παλουκίου Ηλείας, προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή Ήλιδας.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την αναβάθμιση του ευρύτερου χώρου στο Αλιευτικό Καταφύγιο Παλουκίου, όπως αντικατάσταση και επισκευή καταστραμμένων υλικών (πυρόσβεση, πυλώνες παροχής σκαφών, ηλεκτρολογικών και ηλεκτροφωτισμού), διαμορφώσεις καθιστικών και παρτεριών και έργα πρασίνου, τοποθέτηση συστήματος μπάρας εισόδου, κ.α..

Επίσης, εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης από τον δήμο Ήλιδας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014 -2020», προϋπολογισμού 119.207,40 ευρώ.

Πηγή: ertnews.gr