Έργα αποκατάστασης στον κάμπο Λεσινίου

Ξεκινούν το αμέσως προσεχές διάστημα τα έργα αποκατάστασης στην περιοχή του ΤΟΕΒ Λεσινίου Αιτωλοακαρνανίας, έναν σχεδόν χρόνο μετά τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσε ο «Μπάλος» και η υπερχείλιση του χείμαρρου Γεροπόρου, βυθίζοντας κάτω από το νερό 50.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων στον κάμπο Λεσινίου και Νεοχωρίου, της Δημοτικής Κοινότητας Οινιάδων.

Από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναδείχθηκε ο οριστικός ανάδοχος, η «Εργοδυναμική Πατρών», για την εργολαβία που αφορά τις «εργασίες αποκατάστασης βλαβών, καθαρισμού και διάνοιξης τάφρου Γεροπόρου στο ΤΟΕΒ Λεσινίου» με προϋπολογισμό 3,1 εκατ. ευρώ. Η δεύτερη εργολαβία που αφορά τις «εργασίες αποκατάστασης βλαβών αναχωμάτων τάφρων Γεροπόρου και Αγ. Δημητρίου στο ΤΟΕΒ Λεσινίου», με προϋπολογισμό 3,6 εκατ. ευρώ, έχει ήδη κατοχυρωθεί στην εργοληπτική εταιρεία «Β. Βλασταράς ΑΤΕ».

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται και το έργο που αφορά τη «βελτίωση τμημάτων του δικτύου και των αντλιοστασίων του κτήματος Λεσινίου του αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Λεσινίου», με προϋπολογισμό 2,2 εκατ. ευρώ. Οι εργασίες που γίνονται αφορούν την αντικατάσταση των φθαρμένων τμημάτων των κεντρικών αρδευτικών δικτύων του Κτήματος Λεσινίου, που τροφοδοτούνται από τα υπάρχοντα αντλιοστάσια Λ1 και Λ4.

Τηλεδιαχείριση

Ήδη από την περιφέρεια έχει ολοκληρωθεί η μελέτη του έργου που αφορά την «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης-τηλεμέτρησης, με σκοπό την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στον ΤΟΕΒ Λεσινίου» προϋπολογισμού 2,1 εκατ. ευρώ το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο να ελέγχεται η λειτουργία του συνόλου των σταθμών από το κέντρο ελέγχου, ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζεται το κόστος χρήσης της άρδευσης. Επίσης, θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της διαδικασίας της άρδευσης, με στόχο την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και καλύτερης οργάνωσής της.