Αυτό το άρθρο είναι 10 μηνών

Ηλεία: Έργα εξηλεκτρισμού στάβλων σε Πύργο, Ήλιδα και Ολυμπία

22.08.2023
3' διάβασμα
ileia-erga-exilektrismou-stavlon-se-pyrgo-ilida-kai-olybia-299468

Τρία έργα εξηλεκτρισμού κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Ηλεία θα υποβληθούν για ένταξη στη ΣΑΕΠ 401 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2023.

Το πρώτο αφορά την επέκταση δικτύου ηλεκτροδότησης στις κοινότητες Αλποχωρίου, Βουνάργου, Γουμέρου, Ωλένης και Κορυφής, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα ηλεκτροδότησης αγροτικών και κτηνοτροφικών μονάδων. Το εν λόγω έργο πρόκειται να εκτελεστεί από τον ΔΕΔΔΗΕ και περιλαμβάνει εργασίες για την επέκταση δικτύου με την τοποθέτηση κολώνων σε σημεία που απαιτούν νέες συνδέσεις ηλεκτρικής παροχής. Οι νέες συνδέσεις αφορούν κτηνοτροφικές μονάδες και αγροτικές εγκαταστάσεις που σήμερα καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες τους με χρήση γεννητριών. O προϋπολογισμός του είναι142.054,34 ευρώ.

Επίσης, η υλοποίηση του εν λόγω έργου αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων των αγροτικών και κτηνοτροφικών μονάδων, καθώς και στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος με την κατάργηση της χρήσης και λειτουργίας των γεννητριών. Επισημαίνεται, ακόμα, ότι με τον αγροτικό εξηλεκτρισμό θα δοθεί η δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να μείνουν στον τόπο καταγωγής τους και να ασχοληθούν με τις τοπικές καλλιέργειες και την κτηνοτροφία, δεδομένου ότι η ηλεκτρική ενέργεια θα διευκολύνει την εκτέλεση των σχετικών εργασιών τους.
Το δεύτερο έργο αφορά την επέκταση δικτύου ηλεκτροδότησης σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, προκειμένου να υλοποιηθεί η μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος σε αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες και εγκαταστάσεις. Επισημαίνεται, επίσης, ότι με την υλοποίηση του εν λόγω έργου θα δοθούν κίνητρα για παραμονή νέων στην περιοχή και την ενασχόληση τους με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής, ενώ παράλληλα δε θα υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις για το φυσικό περιβάλλον των περιοχών των παρεμβάσεων. Ο προϋπολογισμός είναι 460.000 ευρώ.

Το τρίτο έργο προβλέπει τη διανομή και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας σε περιοχές των κοινοτήτων Σκλίβα, Ροδιάς, Βουλιαγμένης, Ανθώνα, Μαζαρακίου, Κάμπου, Εφύρας Σιμόπουλου, Αγραπιδοχωρίου της Δ.Ε. Πηνείας, κοινότητες Αμαλιάδας , Περιστερίου, Γερακίου της Δ.Ε. Αμαλιάδας. Το έργο θα εκτελεσθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. που αποτελεί τον αποκλειστικό διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη χώρα. Το συνολικό κόστος του έργου προκύπτει από τα επιμέρους κόστη για κάθε θέση παρέμβασης, όπως αυτά έχουν προϋπολογιστεί από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανάλογα με τις απαιτούμενες εργασίες για την υλοποίηση της κάθε παρέμβασης.

 Το εν λόγω έργο αποσκοπεί στη βελτίωση και η αναβάθμιση της ποιότητας των υπαρχουσών υποδομών των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές και συγκεκριμένα θα γίνει βελτίωση, αναβάθμιση των δικτύων αγροτικού εξηλεκτρισμού αλλά και ηλεκτροφωτισμού, στις περιοχές αυτές, για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. Στόχος της παρέμβασης είναι η δημιουργία προϋποθέσεων συγκράτησης του πληθυσμού στις τοπικές κοινότητες, με διευκόλυνση των επαγγελματικών τους (αγροκτηνοτροφικών) δραστηριοτήτων, με σκοπό την άρση απομόνωσης των πυροπλήκτων περιοχών. Ο προϋπολογισμός του είναι 284.638,97€.

Πηγή: ertnews.gr

ΓΡΑΦΕΙ: