Έργα στον ΤΟΕΒ Αχέροντα ύψους 1.860.000 ευρώ

Εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πάργας οι όροι για τον διαγωνισμό ύψους 1.860.000 ευρώ που αφορά στον εκσυγχρονισμό του δικτύου άρδευσης ΤΟΕΒ Αχέροντα με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά από σχετική πρόταση του Δήμου.

Η πρόταση του Δήμου Πάργας αφορά στην αντικατάσταση 6,3 χιλιόμετρων αγωγών σε περιοχές του κάμπου Φαναρίου, οι οποίες παρουσιάζουν συχνά σημαντικές διαρροές και έχουν σαν αποτέλεσμα την σπατάλη νερού, αλλά και ενέργειας.

Πηγή: ertnews.gr