Eργαλείο για να κλείσει η ψαλίδα τιμών από το χωράφι στα ράφι τα agrologistics

Μελέτη αναδεικνύει τα οφέλη για όλους τους εμπλεκομένους στην αγροδιατροφική αλυσίδα

Πολύτιμο εργαλείο για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του αγροτικού τομέα, αλλά και για τη δημιουργία οικονομιών κλίμακος, οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα συμβάλουν στο κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ της τιμής παραγωγού (στο χωράφι) και της τιμής καταναλωτή (στο ράφι) μπορεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο κέντρο agrologistics στη χώρα μας.

Πρόκειται για ένα από τα πολλά ενδιαφέροντα σημεία που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής ημερίδας για την παρουσίαση της μελέτης «Δυνατότητες του κλάδου των agrologistics στην Ελλάδα», που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 7 Ιουνίου. Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από τον οργανισμό «Νέα Γεωργία – Νέα Γενιά», μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκ των παρουσιαστών της μελέτης, επικεφαλής της OnLine Data SA, και πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, Νίκος Ροδόπουλος, η σχέση τιμής παραγωγού και τιμής καταναλωτή στην Ελλάδα είναι σήμερα στο 1 προς 4, όταν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι στο 1 προς 2 ή 1 προς 2,5. Η δημιουργία ενός cluster πραγματικών, όπως τόνισε, συνεργειών θα βοηθούσε τη χώρα μας να φτάσει πιο κοντά σε αυτόν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθιστώντας τα ελληνικά προϊόντα πολύ πιο ανταγωνιστικά τόσο στο εσωτερικό όσο και στις διεθνείς αγορές.

Ένα από τα ζητήματα που ο ρόλος των συνεργειών αυτών μπορεί να αποδειχθεί κομβικός έχει να κάνει με το μεταφορικό κόστος, το οποίο, λόγω του αναγλύφου της χώρας μας, είναι αρκετά υψηλό. Προς επίρρωση αυτού, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ένα βαζάκι κάππαρης που παράγεται και συσκευάζεται στην Τήνο, προκειμένου να μεταφερθεί στη Γερμανία έχει ένα κόστος 4 έως 7 φορές μεγαλύτερο από την τιμή του.

Ιδανική η Θεσσαλονίκη

Η μελέτη προτείνει τη Θεσσαλονίκη ως το πλέον πρόσφορο σημείο ανέγερσης ενός σύγχρονου κέντρου agrologistics, δεδομένου ότι:

✱ Αποτελεί το μεγαλύτερο εξαγωγικό και το δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της χώρας, όντας παράλληλα οδικός, σιδηροδρομικός και αεροπορικός κόμβος.

✱ Συνδέεται με τις περιφέρειες Κεντρικής, Δυτικής και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης από τις οποίες προέρχεται πάνω από το 50% των συνολικών εξαγωγών αγροτικών προϊόντων.

✱ Αποτελεί σημαντική πύλη για τα Βαλκάνια.

Το εν λόγω κέντρο θα μπορούσε, μάλιστα, σύμφωνα με τη μελέτη, να παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και σε χώρες της Β. Αφρικής και της Μ. Ανατολής. Τη διαδικτυακή ημερίδα άνοιξε η διευθύνουσα σύμβουλος του οργανισμού «Νέα Γεωργία – Νέα Γενιά», Έφη Λαζαρίδου, και στον δικό του χαιρετισμό ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «η δημιουργία κέντρων agrologistics σε περιοχές κομβικής σημασίας μπορεί να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στην αγροδιατροφική παραγωγή και συνέργειες ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκομένους στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας».

Αναφερόμενος στα οφέλη που θα προκύψουν από την ανάπτυξη υποδομών agrologistics, τα προσδιόρισε σε «κοινωνικά και οικονομικά, για τους παραγωγούς και για τους καταναλωτές, αλλά και για το σύνολο της οικονομίας: αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του αγροδιατροφικού τομέα και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, κάλυψη των κενών στην εφοδιαστική αλυσίδα από τον αγρότη μέχρι τον καταναλωτή, παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών, ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων και μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, εξοικονόμηση πόρων, μείωση της απώλειας των τροφίμων, διακίνηση ποιοτικότερων και ασφαλέστερων προϊόντων, ιχνηλασιμότητα των προϊόντων».

Σημείωσε, δε, ότι «τα agrologistics, ως σημαντική κατηγορία των logistics, θα πρέπει να συνιστούν βασική παράμετρο σε κάθε προσπάθεια αναμόρφωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ επιπλέον μπορούν να αποτελέσουν κρίσιμο παράγοντα στη διαμόρφωση ενός νέου βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΠΠ), το Ινστιτούτο Λιμενικής Κατάρτισης «Εξάντας» και το Center for Advanced Infrastructure and Transportation (Κέντρο Προηγμένων Υποδομών και Μεταφορών) του Πανεπιστημίου Rutgers των ΗΠΑ.