Οι εργασίες του κλαδέματος είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνονται στην Κρήτη

Η έκπτυξη της βλάστησης χαρακτηρίζεται όψιμη, αντίστοιχη με το 2023. Στην έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, τα βλαστικά στάδια διαφέρουν σημαντικά από αμπέλι σε αμπέλι. Γενικά, στην ποικιλία σουλτανίνα και στην ΠΕ Ηρακλείου τα στάδια που επικρατούν είναι τα παρακάτω:

✱ Στην πρώιμη – παραλιακή ζώνη το φούσκωμα των οφθαλμών – αρχή έκπτυξης (στάδια Α-Β-C).

✱ Στη μεσοπρώιμη ξεκινά το φούσκωμα (στάδια Α-Β).

✱ Στην ορεινή – όψιμη ζώνη οι οφθαλμοί παραμένουν κλειστοί (στάδιο Α).

✱ Στην παραλιακή – πρώιμη ζώνη και στις πρωιμότερες ποικιλίες όπως στη superior η βλάστηση έχει προχωρήσει στα στάδια D-E.

Οι πρώτες επεμβάσεις σχετίζονται με συγκεκριμένα βλαστικά στάδια και με τις καιρικές συνθήκες. Για το λόγο αυτό συνιστάται να παρακολουθούνται τα βλαστικά στάδια της καλλιέργειας και τα δελτία καιρού της ΕΜΥ.

Πίνακας 1. Βλαστικά στάδια αμπελιού και ενδεικτικοί χρόνοι
αντιμετώπισης φυτοπαρασίτων

(κάντε κλικ για μεγαλύτερη εικόνα)