Έρχεται ο λογαριασμός για τις κορωνοενισχύσεις

Με τον κίνδυνο είτε να δουν εν καιρώ τις χορηγούμενες ενισχύσεις τους ψαλιδισμένες, είτε να απορριφθούν από ένα ενδεχόμενο νέο μέτρο οικονομικής στήριξης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, αναμένεται να βρεθούν χιλιάδες παραγωγοί της χώρας, καθώς αρχίζει πλέον να ξεκαθαρίζει το νομικό πλαίσιο που διέπει τη χορήγηση των κορωνοενισχύσεων στην Ελλάδα.

Διαβάστε αναλυτικά τις λεπτομέρειες για το ποιες ενισχύσεις συμψηφίζονται και με ποιον τρόπο στην εφημερίδα “Ύπαιθρος Χώρα” που κυκλοφορεί την Παρασκευή 19 Μαρτίου στα περίπτερα όλης της Ελλάδας – και ψηφιακά