Έρχεται η πρόσκληση για Εξισωτική 2020

-Διαφήμιση-

Στην προκήρυξη του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του ΠΑΑ 2014−2020 (εξισωτική Αποζημίωση για το έτος 2020) ετοιμάζεται να προχωρήσει σύντομα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Εξέδωσε δε ανακοίνωση για την προετοιμασία των δυνητικών δικαιούχων, οι οποίοι θα κληθούν να υποβάλουν αιτήσεις στήριξης/πληρωμής στο πλαίσιο των Υποµέτρων 13.1, 13.2 και 13.3 του Μέτρου 13 για το έτος 2020, μέσω της εφαρμογής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2020 του ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν αυτή τεθεί σε λειτουργία.

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση

-Διαφήμιση-