Εσπεριδοειδή: Αυξημένος κίνδυνος από μύγα της Mεσογείου, καπνιά, τετράνυχο και αλευρώδη

Αύξηση των συλλήψεων της μύγας της Mεσογείου στο δίκτυο παγίδευσης καταγράφει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου. Στις πρώιμες ποικιλίες πορτοκαλιάς και μανταρινιάς, oι καρποί γίνονται επιδεκτικοί στις προσβολές μόλις αρχίσει να αλλάζει το χρώμα τους.

Από το Περιφερειακό Κέντρο συστήνεται άμεση καταπολέμηση με εγκεκριμένα για την καλλιέργεια σκευάσματα. Η δραστηριότητα και η γονιμότητα του εντόμου περιορίζονται σταδιακά με την πτώση της θερμοκρασίας. Στις εφαρμογές πρέπει να τηρείται αυστηρά ο χρόνος αναμονής πριν από τη συγκομιδή για υπολείμματα των φυτοπροστατευτικών στους καρπούς. Η συλλογή και η απομάκρυνση των προσβεβλημένων καρπών από το δέντρο και το έδαφος βοηθάει στον περιορισμό των προσβολών.

Καπνιά

Σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας αναπτύσσεται πάνω στα μελιτώματα εντόμων (αλευρώδεις, ψευδόκοκκος, ψώρες) λεπτό στρώμα μυκήτων μαύρου χρώματος, που καλύπτει τα φύλλα, τα κλαδιά και τους καρπούς. Η αντιμετώπιση επιτυγχάνεται κυρίως με την καταπολέμηση στην κατάλληλη εποχή των εντόμων που παράγουν μελιτώματα. Οι φθινοπωρινοί ψεκασμοί με χαλκούχα μυκητοκτόνα περιορίζουν την ανάπτυξη των μυκήτων της καπνιάς, αλλά και των σήψεων που προκαλούνται στους καρπούς από τη φυτόφθορα.

Τετράνυχος

Πρόκειται για άκαρι που δραστηριοποιείται κυρίως το φθινόπωρο. Όσο διαρκούν οι ήπιες καιρικές συνθήκες διευρύνεται η περίοδος δραστηριότητάς του και εντείνονται οι προσβολές. Προκαλεί ταχύτατη αποφύλλωση στα εσπεριδοειδή και ιδιαίτερα στις λεμονιές, αφήνοντας χαμηλά τις ποδιές άδειες. Τα προσβεβλημένα φύλλα αποκτούν αργυρόχροη όψη και οι καρποί χλωρωτικούς αποχρωματισμούς. Συστήνεται από το Περιφερειακό Κέντρο εξέταση των δέντρων και άμεση αντιμετώπιση όταν εμφανίσουν τα χαρακτηριστικά συμπτώματα.

Αλευρώδης

Οι προσβολές των αλευρωδών φαίνονται εντονότερα το φθινόπωρο λόγω της κάλυψης των φύλλων και των καρπών από λεπτό μαύρο στρώμα καπνιάς, μυκήτων που αναπτύσσονται πάνω στα κολλώδη μελιτώματα. Αυτή την περίοδο, παρατηρείται αύξηση στα ευαίσθητα στάδια των αλευρωδών για χημική καταπολέμηση. Στα έντονα προσβεβλημένα δέντρα συστήνεται άμεσα ψεκασμός με εγκεκριμένα σκευάσματα με ήπια δράση στα ωφέλιμα έντομα ή με θερινούς πολτούς. Συνιστάται να αποφεύγονται οι γενικευμένοι ψεκασμοί.