Οι 12 τακτικές των εταιρειών φοινικέλαιου, προκειμένου να υφαρπάξουν την αγροτική γη

Δρουν υπογείως, με σκοπό να διχάσουν τις φτωχές κοινότητες

foinikelaio
-Διαφήμιση-

Εκμετάλλευση διασυνδέσεων, κενές υποσχέσεις, πρακτικές διχασμού, εκφοβισμού και εξαναγκασμού καταλογίζει στις εταιρείες παραγωγής φοινικέλαιου ο νέος ιδιότυπος οδηγός των διεθνών οργανώσεων GRAIN και World Rainforest Movement. Για την εκπόνησή του, οι οργανώσεις συνεργάστηκαν με κοινοτικούς και τοπικούς φορείς που εναντιώνονται στις μεγάλες φυτείες φοινικέλαιου, οι οποίες συνεχίζουν να εξαπλώνονται στη Δυτική και στην Κεντρική Αφρική.

Ο οδηγός εντοπίζει ένα σταθερό μοτίβο 12 προσφιλών τακτικών, που επιστρατεύουν οι εταιρείες παραγωγής φοινικέλαιου, προκειμένου να αποκτούν πρόσβαση και να υφαρπάζουν την αγροτική γη των φτωχών αφρικανικών κοινοτήτων. Αυτές είναι οι εξής:

Εξασφάλιση της εύνοιας υψηλά ιστάμενων κυβερνητικών αξιωματούχων.

Εξασφάλιση υποστήριξης από τοπικές ελίτ και από άτομα που απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη της εκάστοτε κοινότητας.

Άσκηση πιέσεων στις τοπικές διοικήσεις, προκειμένου να καταστήσουν την κοινοτική γη διαθέσιμη για τις δραστηριότητές τους.

Υποσχέσεις για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, βελτίωση των οδικών δικτύων, των σχολείων και των υποδομών υγείας.

Οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με φορείς των κοινοτήτων, ώστε να δημιουργείται η εντύπωση ότι όλα γίνονται με τη συγκατάθεση της εκάστοτε κοινότητας.

Φίμωση των τοπικών επικριτών.

Αποκλεισμός και περιθωριοποίηση των γυναικών.

Πλαστογράφηση εγγράφων και παρακράτηση των αντιγράφων, ώστε να μη φτάνουν στα χέρια των αγροτών.

Χρήση δολίως αποκτηθέντων πιστοποιητικών κυριότητας γης και τοπογραφικών μελετών για την ανάληψη του ελέγχου της κοινοτικής γης.

Υποσχέσεις για βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας, αν και στην πραγματικότητα οι δράσεις συντελούν στην επισιτιστική ανασφάλεια.

Παραπλάνηση των μικρών παραγωγών με συμβόλαια, που παρουσιάζονται ως «ευκαιρία για πλουτισμό» μέσα από την παραγωγή φοινικέλαιου.

Αξιοποίηση εταιρικών σχέσεων με ΜΚΟ, που δραστηριοποιούνται υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και χρήση ετικετών «αειφόρου φοινικέλαιου» για τη δημιουργία μιας εσφαλμένης «φιλοπεριβαλλοντικής» εικόνας.

-Διαφήμιση-