ΕΤΕπ: Το 76% των Ελλήνων αγροτών στη δίνη της αύξησης κόστους παραγωγής

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που αναφέρονται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Κομισιόν σχετικά με την εξέλιξη του κόστους παραγωγής την τελευταία διετία (2017-2018).

Η σχετική έρευνα, διεξήχθη σε 7.600 αγρότες με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων και της απάντησης ερωτηματολογίων στο πλαίσιο ανάδειξης των χρηματοδοτικών εργαλείων που έχουν ανάγκη οι Ευρωπαίοι αγρότες, έδειξε ότι για το 58% αυτών, το κόστος παραγωγής αυξήθηκε ελαφρώς (41,9%) ή σημαντικά (16,1%).

Ωστόσο στην ερώτηση που απευθύνει η έρευνα στους παραγωγούς των Κρατών Μελών, αν αντιμετώπισαν προβλήματα με το κόστος παραγωγής το 76% των Ελλήνων παραγωγών απάντησε καταφατικά.

Όπως αναφέρει η έκθεση, το κόστος παραγωγής αυξήθηκε 16% σε πραγματικούς όρους την τριετία 2000-2002 και 2013-2015.

Oι μισές εκμεταλλεύσεις των ερωτηθέντων αντιμετώπισαν το πρόβλημα της σημαντικής αύξησης στο κόστος παραγωγής τους σε συνδυασμό μάλιστα με χαμηλότερες τιμές στα προϊόντα τους

Oικονομική αιμορραγία των ελληνικών εκμεταλλεύσεων

Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, σε σύνολο 350 αγροτών που συνεισέφεραν στη διαμόρφωση των στοιχείων της έκθεσης, το 29% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι το κόστος της παραγωγής τους αυξήθηκε ελάχιστα ενώ σχεδόν οι μισοί, (45%) ανέφερε ότι το κόστος παραγωγής αυξήθηκε σημαντικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε Ιταλία και Ελλάδα, το 43% των αγροτών δήλωσαν ότι ο τζίρος τους μειώθηκε. Επιπλέον περίπου οι μισές εκμεταλλεύσεις των ερωτηθέντων αντιμετώπισαν το πρόβλημα της σημαντικής αύξησης στο κόστος παραγωγής τους σε συνδυασμό μάλιστα με χαμηλότερες τιμές στα προϊόντα τους (πάνω από 40% των Ελλήνων αγροτών ανέφεραν μικρή η σημαντική πτώση στις τιμές των προϊόντων τους).

Ως επιπλέον επιβαρυντικός παράγοντας στη διαμόρφωση του αυξημένου κόστους παραγωγής αναφέρεται αυτός του εναρμονισμού με τις υψηλές προδιαγραφές για τα προϊόντα της ΕΕ που σχετίζονται με το περιβάλλον, τις καλές συνθήκες διαβίωσης και υγείας των ζώων και την ασφάλεια τροφίμων. Όπως αναφέρει η έκθεση, οι κτηνοτρόφοι δέχθηκαν ακόμα ισχυρότερες πιέσεις ως προς την αύξηση του κόστους παραγωγής τους, εξαιτίας της τήρησης των ανωτέρω κανόνων της ΕΕ, ενώ σε δεινή θέση βρίσκονται ειδικότερα οι χοιροτρόφοι και οι αιγοπροβατοτρόφοι.

Ομοίως και οι αγρότες που δραστηριοποιούνται στη φυτική παραγωγή, αντιμετωπίζουν, όπως αναφέρει η έκθεση παρόμοιας φύσης εμπόδια. Όπως αναφέρεται αναλυτικότερα, οι παραγωγοί σιταριού αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό από τους συναδέλφους τους σε Καναδά, Ουκρανία, Αργεντινή και Ρωσία όπου τα ανωτέρω κόστη είναι χαμηλότερα.

Επιπλέον, τα κόστη για τους Ευρωπαίους παραγωγούς αιγοπροπρόβειου γάλακτος και κρέατος αλλά και τους καλλιεργητές αραβοσίτου είναι υψηλότερα έναντι συναδέλφων τους σε άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ.

Χρηματοδοτικό αδιέξοδο, δυσεύρετη η αγροτική γη

Ενώ λοιπόν από τα παραπάνω καθίσταται επιτακτική η στήριξη των Ελλήνων αγροτών με χρηματοδοτικά εργαλεία η πραγματικότητα είναι εντελώς εχθρική, σύμφωνα με τα όσα βιώνουν και ανέφεραν οι ερωτηθέντες.

Συγκεκριμένα, το 58% ανέφεραν ότι δεν είχαν πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση για επενδύσεις ενώ 56% δεν είχε πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια για τις λειτουργικές