Έτοιμη η προκήρυξη της δράσης για τη μείωση της νιτρορύπανσης

Πότε προβλέπεται η υποβολή των αιτήσεων στήριξης

Μέσα στην εβδομάδα 14-18/2 πρόκειται να δημοσιευτεί η νέα πρόσκληση της Δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», με προϋπολογισμό ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «ΥΧ», η προκήρυξη είναι έτοιμη και μένει να καθοριστεί από τον νέο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Γ. Γεωργαντά, η ημέρα έναρξης της υποβολής αιτήσεων. Σε κάθε περίπτωση, στόχος είναι η πρόσκληση να ενεργοποιηθεί την εβδομάδα από 28/2 έως 4/3.

Ειδικές δεσμεύσεις

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της δράσης, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να εφαρμόσουν μία από τις τέσσερις ειδικές δεσμεύσεις ή και συνδυασμό δύο εξ αυτών. Σε κάθε αγροτεμάχιο εφαρμόζεται μία συγκεκριμένη δέσμευση και για τα δύο έτη.

Αγρανάπαυση (Δέσμευση Α)
Αμειψισπορά (Δέσμευση Β)
Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες (Δέσμευση Γ)
Ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται με επιφανειακά ύδατα
(Δέσμευση Δ)

Συνδυασμός δεσμεύσεων

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν περισσότερες από μία ειδικές δεσμεύσεις μόνο σε διαφορετικά αγροτεμάχια της εκμετάλλευσής τους. Οι επιτρεπόμενοι συνδυασμοί ειδικών δεσμεύσεων ανά δικαιούχο είναι οι εξής: Α-Γ, Β -Γ, Β-Δ, Γ-Δ.

Κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης

Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που αιτείται για ένταξη ο υποψήφιος, προκειμένου να ενταχθούν στη δράση, πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

Να είναι δηλωμένα ως αρδευόμενα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2021 (έτος αναφοράς). Για την Ειδική Δέσμευση Γ, τα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει επιπλέον να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2021 με επιλέξιμη δενδρώδη καλλιέργεια.

Να βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης της Δράσης. Η επιλεξιμότητα των εκμεταλλεύσεων σε επίπεδο αγροτεμαχίου, ως προς την περιοχή παρέμβασης, απεικονίζεται στην ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου για το έτος αναφοράς.

Για την ομάδα καλλιέργειας «Ελιά», η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των ελαιοτεμαχίων να ανέρχεται στα 80 ελαιόδεντρα ανά εκτάριο (Ha), προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.

Για την ειδική δέσμευση Δ, να εφάπτονται με επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες, διώρυγες, τάφρους και κανάλια άρδευσης ή στράγγισης).

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
που κυκλοφόρησε Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022