Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Απέτυχαν τα περιβαλλοντικά μέτρα της ΚΑΠ

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Απέτυχαν τα περιβαλλοντικά μέτρα της ΚΑΠ
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Οι ενισχύσεις με σκοπό την ενθάρρυνση των γεωργών ώστε να καταστούν περισσότερο
«οικολογικοί» είναι απίθανο να βελτιώσουν σημαντικά τις περιβαλλοντικές και κλιματικές
επιδόσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι οι νέες ενισχύσεις κατέστησαν το
σύστημα πολυπλοκότερο, αλλά οι μεταβολές που επέφεραν στις γεωργικές πρακτικές
αφορούσαν μόλις το 5 % της γεωργικής γης της ΕΕ.

Οι ελεγκτές εξέτασαν αν ο οικολογικός προσανατολισμός κατάφερε να βελτιώσει τις
περιβαλλοντικές και κλιματικές επιδόσεις της ΚΓΠ, σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ. 

-Διαφήμιση-

«Επί της ουσίας, ο οικολογικός προσανατολισμός παραμένει ένα καθεστώς εισοδηματικής
στήριξης», δήλωσε ο Samo Jereb, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση. «Όπως εφαρμόζεται επί του παρόντος, είναι απίθανο να επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στις περιβαλλοντικές και κλιματικές επιδόσεις της ΚΓΠ».

Δέιτε αναλυτικά την έκθεση του συνεδρίου

 

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki