Η Europol κατέσχεσε 550 τόνους παράνομων φυτοφαρμάκων

Περισσότερους από 550 τόνους δυνητικά επικίνδυνων φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων εντόπισε και κατέσχεσε η Europol σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης Απάτης (OLAF). Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ευρωπαϊκών αρχών, η γιγαντιαία επιχείρηση που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, περιλάμβανε ελέγχους σε λιμάνια, αεροδρόμια και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις 29 χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Τα εν λόγω σκευάσματα δεν είχαν περάσει από τους προβλεπόμενους ελέγχους, γεγονός που αποτελούσε άμεση απειλή για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, εφόσον αυτά τα σκευάσματα έφταναν στο χωράφι. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η ποσότητα των φυτοφαρμάκων που κατασχέθηκε ήταν ικανή να καλύψει έκταση γης ίση με 49.000 εκατομμύρια στρέμματα, δηλαδή ολόκληρη την Εσθονία ή, σε ελληνικά δεδομένα, περισσότερες από τις εκτάσεις που καλλιεργούνται στην Ελλάδα συνολικά.