48 ευρωβουλευτές θετικοί στην ανίχνευση της Glyphosate

Βρίσκεται παντού: Από το περιβάλλον, μέχρι και τον οργανισμό μας

Ευρωκοινοβούλιο: Η γλυφοσάτη βρίσκεται παντού!

Μεγάλη απήχηση είχε η πρόσφατη ενέργεια των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, για την ανάδειξη της ευρύτατης χρήσης του Glyphosate στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. 48 ευρωβουλευτές από όλες τις πολιτικές ομάδες, προερχόμενοι από 13 χώρες μέλη, δέχθηκαν να δώσουν δείγμα ούρων, για να ανιχνευτεί η ύπαρξη του γνωστού φυτοφαρμάκου. Τις αναλύσεις ανέλαβε έγκυρο εργαστήριο της Λειψίας και το αποτέλεσμα ήταν μάλλον απρόσμενο. Όλοι οι ευρωβουλευτές, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, τον τόπο καταγωγής, τον τρόπο διατροφής τους, είχαν ιδιαίτερα υψηλές ποσότητες glyphosate στον οργανισμό τους.

Οι ποσότητες αυτές ήταν κατά μέσο όρο 17 φορές υψηλότερες από τα επιτρεπόμενα όρια ύπαρξης της δραστικής αυτής ουσίας στο πόσιμο νερό.

Η ενέργεια αυτή βασίσθηκε στη μεγάλη έρευνα του ιδρύματος Heinrich Böll. Το πρόγραμμα «Urinale 2015», ήταν η μεγαλύτερη διεθνής καταγραφή της ύπαρξης του glyphosate στον ανθρώπινο οργανισμό. Την περίοδο 2015/16, συγκεντρώθηκαν δείγματα ούρων 2.000 και πλέον πολιτών από διάφορες περιοχές της Γερμανίας. Τα ευρήματα ήταν συντριπτικά. Στο 99,6% των συμμετεχόντων ανιχνεύθηκε glyphosate σε επίπεδα που υπερβαίνουν κατά πέντε έως 42 φορές, τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια στο πόσιμο νερό στην Ευρώπη.

Ιδιαίτερα ανησυχητικά ήταν τα ευρήματα στις νεότερες ηλικίες και τα παιδιά, όπου ανιχνεύθηκαν διπλάσιες περίπου ποσότητες από ότι στον υπόλοιπο πληθυσμό.

Διαβάστε ακόμη: Αναβάλλεται εκ νέου η απόφαση για την γλυφοσάτη