Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Σε έναν αιώνα θα κλείσει η ψαλίδα των ανισοτήτων ανάμεσα στα δύο φύλα

ορισμένα κράτη-μέλη δοκιμάζουν νέες προσεγγίσεις που ενδέχεται να επιταχύνουν τις διαδικασίες για την ισότητα των φύλων

Τις διακρίσεις που υφίστανται ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα στη σύγχρονη εποχή αναλύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε έκθεσή της για την ισότητα των δύο φύλων. Έχοντας ως σημείο αναφοράς το έτος 2016, η έκθεση αφενός παρουσιάζει στοιχεία στα οποία αποτυπώνονται ορισμένα ανησυχητικά σημάδια και αφετέρου στέκεται στην πρόσφατη πολιτική της ΕΕ, παραθέτοντας τις δράσεις και τους στόχους της Κομισιόν και των κρατών-μελών.

Κατά τα τελευταία έτη, το εισοδηματικό χάσμα, το ποσοστό απασχόλησης και το ωράριο εργασίας έχουν μείνει σχεδόν αμετάβλητα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Στην έκθεση, ενδεικτικά, αναφέρεται ότι με αυτόν τον ρυθμό άμβλυνσης, θα χρειαστεί κάτι παραπάνω από ένας αιώνας για να κλείσει η ψαλίδα των εσόδων μεταξύ των δύο φύλων. «Κατά τον 21ο αιώνα», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στη μελέτη, «το δυσανάλογο βάρος των ευθυνών φροντίδας που επωμίζονται οι γυναίκες, το οποίο συνεπάγεται ανισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, θα εξακολουθήσει να συρρικνώνει την οικονομική ανεξαρτησία τους και να έχει δια βίου επιπτώσεις στην καριέρα τους, στα έσοδα και στις συντάξεις τους». Σε αυτό το πλαίσιο, ορισμένα κράτη-μέλη δοκιμάζουν νέες προσεγγίσεις που ενδέχεται να επιταχύνουν τις διαδικασίες για την ισότητα των φύλων και την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών, με την αύξηση της γυναικείας συμμετοχής στην αγορά εργασίας. Είναι παραδεκτό, όμως, ότι άλλες χώρες της ΕΕ δεν βρίσκονται σε εξίσου καλό δρόμο. Εκεί, η γυναικεία εκπροσώπηση στη λήψη αποφάσεων είναι εξαιρετικά χαμηλή.

Πέρσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε ευρείες διαβουλεύσεις σχετικά με τις πολιτικές κατευθύνσεις της ΕΕ στον τομέα της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, με σκοπό να διατυπώσει μια νέα πρωτοβουλία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017, στον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Επιπλέον, έδωσε νέα ώθηση στις πολιτικές για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο και την υποστήριξη των θυμάτων της, με δράσεις εστιασμένες στην ευαισθητοποίηση. Τα κράτη-μέλη έχουν επίσης ευθυγραμμίσει σταδιακά τη νομοθεσία και τις πολιτικές τους με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που υπογράφηκε για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Σε πνεύμα κοινής προσπάθειας, όλοι μαζί ευελπιστούν να συντελέσουν στην πρόληψη και την εξάλειψη των πιο ακραίων μορφών ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την προώθηση των αρχών της ισότητας σε όλον τον κόσμο.