«Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια» η Δυτική Ελλάδα

«Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια» η Δυτική Ελλάδα

Με το βραβείο «Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας» 2017 βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μαζί με τις Περιφέρειες Κάτω Αυστρίας και Εξτρεμαδούρας (Ισπανία).

Και οι τρεις έπεισαν την κριτική επιτροπή ΕΕΠ με μακρόπνοες πολιτικές στρατηγικές για την τόνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και της επιχειρηματικότητας, καθώς και με πειστικά σχέδια δράσης για την υλοποίηση αυτών των στρατηγικών το 2017.

«Οι ΜΜΕ αποτελούν την κύρια μηχανή δημιουργίας βιώσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης στην Ευρώπη – 8 στις 10 νέες θέσεις εργασίας δημιουργούνται από ΜΜΕ» ανέφερε ο Markku Markkula, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Και συμπλήρωσε: «Κάθε χρόνο, οι νικητές του βραβείου ΕΕΠ μας δείχνουν πως οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην τόνωση της επιχειρηματικότητας. Ιδίως όταν οι ΜΜΕ κάνουν τα πρώτα τους βήματα, είναι ευάλωτες σε εξωτερικές πιέσεις και αλλαγές – εδώ η αποφασιστική στήριξη και δράση του δήμου ή της περιφέρειας έχει τεράστια σημασία για την επιτυχία της επιχείρησης».

Παρά τις αντιξοότητες από την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, η κριτική επιτροπή ΕΠΠ επιβράβευσε την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία παρουσίασε μία αξιόπιστη και ρεαλιστική στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης, με τη συμμετοχή διαφορετικών φορέων της κοινωνίας και με έμφαση στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

«Στην τρέχουσα δύσκολη συγκυρία που βιώνει η χώρα μας, θέλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με επιτυχημένες επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ, και να προχωρήσουμε μαζί προς ένα καλύτερο μέλλον. Η ιδέα μας που σήμερα κερδίζει το βραβείο ΕΕΠ 2017 αντανακλά το όραμα και τη στρατηγική μας για την απελευθέρωση του δημιουργικού δυναμικού της περιφέρειάς μας και τη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για βιώσιμη ανάπτυξη», δήλωσε ο Απόστολος Κατσιφάρας, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και μέλος της ΕτΠ.

Η υλοποίηση των περιφερειακών στρατηγικών που βραβεύθηκαν, θα παρακολουθείται καθ’ όλο το 2017 από την κριτική επιτροπή ΕΕΠ. Μετά το πέρας του έτους βράβευσης, η κριτική επιτροπή επισκέπτεται τις βραβευθείσες Περιφέρειες για να εξακριβώσει την πρόοδο που συντελέστηκε και να τους παράσχει μια αντικειμενική γνώμη για τις πολιτικές τους. Τα κύρια αποτελέσματα και τα επιτεύγματα των νικητριών Περιφερειών του ΕΕΠ 2017 θα κοινοποιηθούν και θα συζητηθούν επίσης μεταξύ των περιφερειακών και των τοπικών αρχών, μέσω του δικτύου των ΕΕΠ.