Ευκαιρία χρηματοδότησης έως και 30.000 ευρώ σε γεωργικούς συμβούλους για την εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων

Σε μία πιο ενεργά ψηφιακή συμβουλευτική κοινότητα αγροτικών εκμεταλλεύσεων, εστιάζοντας στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των συμβουλευτικών υπηρεσιών, στοχεύει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα FAIRshare.

Το έργο επικεντρώνεται στα υπάρχοντα Ψηφιακά Συμβουλευτικά Εργαλεία και τις Υπηρεσίες που περιλαμβάνουν εργαλεία επικοινωνίας, συγκριτικής αξιολόγησης, διαδικτυακές και τηλεφωνικές εφαρμογές, ψηφιακό υλικό εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως έχουν διαμορφωθεί και παρουσιάζονται στην ηλεκτρονική του ιστοσελίδα. Για την ενίσχυση και την ευρεία χρήση των εργαλείων αυτών στην ΕΕ, το έργο ξεκίνησε μία ευκαιρία χρηματοδότησης, έτσι ώστε γεωργικοί σύμβουλοι να παρουσιάσουν τις ιστορίες εφαρμογής αυτών των εργαλείων και των υπηρεσιών στο χωράφι, επιτρέποντας και σε άλλους να παραδειγματιστούν.

Στόχος είναι στα ήδη υπάρχοντα ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες να προστεθούν άλλα 13, τα οποία θα λάβουν χρηματοδότηση έως και 30.000 ευρώ και θα πρέπει να έχουν διάρκεια έως και έξι μήνες. Τα εργαλεία αυτά θα διαδοθούν σε όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με την πρόσκληση χρηματοδότησης, οι περιπτώσεις χρηστών μπορεί να είναι ευρείες και να υιοθετούν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις.

Μερικά παραδείγματα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την προσαρμογή και την υιοθέτηση συγκεκριμένων ψηφιακών εργαλείων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και κατάρτισης, την ανάπτυξη ικανοτήτων και δραστηριοτήτων επικοινωνίας εντός συμβουλευτικών οργανισμών για την υποστήριξη της υιοθέτησης ψηφιακών εργαλείων.

Ο καθηγητής Tom Kelly, ο κύριος ερευνητής του έργου FAIRshare, δήλωσε ότι «αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τους γεωργικούς συμβούλους και τις οργανώσεις τους να λάβουν χρηματοδότηση για συγκεκριμένες ενέργειες ψηφιοποίησης, που απαιτούνται για τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους αγρότες».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 14 Μαρτίου. Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και οι αιτήσεις συμμετοχής βρίσκονται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του FAIRshare.