Ευρωβουλευτές και ενδιαφερόμενοι φορείς εξαπέλυσαν πυρά ενάντια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατηγορώντας την ότι δεν δίνει έμφαση στις πιθανές επιπτώσεις της πρότασής της να μειώσει στο μισό τόσο τη χρήση όσο και τον κίνδυνο των χημικών φυτοφαρμάκων στην παραγωγή τροφίμων έως το 2030.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Andrew Owen-Griffiths, από τη ΓΔ SANTE της Κομισιόν, δέχθηκε καταιγισμό επικρίσεων από ευρωβουλευτές που δεν πείστηκαν από την παρουσίαση της εκτίμησης επιπτώσεων του προτεινόμενου κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων (SUR).

Για πολλούς νομοθέτες, η παρουσίαση δεν αναφερόταν επαρκώς σε μία από τις κύριες ανησυχίες: τον πιθανό αντίκτυπο της μείωσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις αποδόσεις και την επισιτιστική ασφάλεια, ιδίως στο πλαίσιο της πίεσης που ασκείται στις παγκόσμιες αγορές λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Μετά την παρουσίαση, ο πρόεδρος της επιτροπής, Norbert Lins, έσπευσε να ασκήσει κριτική. «Μέσα στα 10 λεπτά της παρουσίασης, δεν αναφερθήκατε ποτέ στην ασφάλεια του εφοδιασμού τροφίμων και στη μελλοντική κατάσταση της επισιτιστικής ασφάλειας», παρατήρησε.

Ομοίως, ο ευρωβουλευτής Herbert Dorfman παραπονέθηκε ότι «δεν άκουσε τίποτα για το αν κάποιος έχει ερευνήσει ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή». Παράλληλα, η ευρωβουλευτής Ulrike Muller ρώτησε πόσο μεγάλη θα ήταν η αναμενόμενη μείωση της απόδοσης μετά από μια μείωση 50%. «Τι αντίκτυπο θα είχε αυτό στους καταναλωτές;» διερωτήθηκε.

www.euractiv.com