Ευρωπαϊκά βραβεία για τη μελισσοκομία και τους νέους

Την εύρεση ψηφιακών λύσεων προς όφελος των μελισσών, της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος αναζητά η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Αγροτικών Μηχανημάτων (CEMA) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ιδιοκτητών Γης (ELO), μέσω των ευρωπαϊκών βραβείων μέλισσας, οι αιτήσεις των οποίων θα παραμείνουν ανοιχτές για το 2022 μέχρι τις
9 Σεπτεμβρίου.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αγρότες, δημιουργοί τεχνολογιών, ερευνητικά ινστιτούτα, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί που δημιουργούν καινοτόμα έργα, με σκοπό να προστατέψουν τις μέλισσες, τους επικονιαστές και τη βιοποικιλότητα. Θα δοθούν συνολικά τρία βραβεία, τα οποία αφορούν τις εξής κατηγορίες:

1. Πρακτικές διαχείρισης της γης.

2. Καινοτόμες τεχνολογικές εξελίξεις.

3. Ειδική μνεία από την κριτική επιτροπή.

Οι αιτήσεις συμμετοχής, αλλά και περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της CEMA.

Το μέλλον είναι η νεολαία

Εκτός από τα βραβεία μελισσοκομίας, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αγροτική Ανάπτυξη (ENRD) παρουσίασε τα βραβεία Rural Inspiration Awards, με μότο «Το μέλλον είναι η νεολαία». Το θέμα των νέων επιλέχθηκε με αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας και το μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές.

Στόχος των βραβείων είναι να εμπνεύσει περισσότερους ανθρώπους να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητες που δίνει το ENRD για να βοηθήσει τις αγροτικές περιοχές να αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων του 21ου αιώνα.

Φέτος, τα κράτη-μέλη ενθαρρύνονται να υποβάλουν αίτηση για τις τέσσερις θεματικές κατηγορίες, που συνδέονται με το μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές και αφορούν το πράσινο, ψηφιακό, ανθεκτικό και κοινωνικό τους μέλλον. Η κριτική επιτροπή θα αναδείξει έναν νικητή για κάθε μία από τις τέσσερις θεματικές κατηγορίες. Επιπλέον, το κοινό θα επιβραβεύσει ένα έργο που περιλαμβάνει τη συμμετοχή των νέων στις αγροτικές περιοχές. Κύριος σκοπός του έργου είναι:

✱ Να αυξηθεί η προβολή της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης.

✱ Να παρουσιάσει καινοτόμες λύσεις που επηρεάζουν τις αγροτικές κοινότητες.

✱ Να αναγνωριστούν έργα που αφορούν νέους (κάτω των 40 ετών) σε αγροτικές περιοχές.

✱ Να προωθήσει την ανταλλαγή γνώσεων και της δικτύωσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών της υπαίθρου με την παρουσίαση παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών.

Οι αιτήσεις συμμετοχής, καθώς και περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ENRD.