Οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ ζήτησαν τη δημιουργία ελάχιστων προτύπων σε επίπεδο ΕΕ για την εκτροφή γαλοπούλας, η οποία παρά το γεγονός ότι αποτελεί το τρίτο κατά σειρά ζώο σε αριθμό σφαγών (μετά τα κοτόπουλα και τα γουρούνια), εξακολουθεί να στερείται συγκεκριμένων νομικών κανονισμών για τις συνθήκες εκτροφής της.

Αυτή η δυσάρεστη συνθήκη μπορεί σύντομα να αλλάξει, καθώς σε πρόσφατο Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας και Αλιείας η Αυστρία, μαζί με τη Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, τη Σλοβακία και την Κύπρο, πρότειναν την καθιέρωση ελάχιστων προτύπων σε επίπεδο ΕΕ.

Σύμφωνα με τους υπουργούς, οι υποχρεωτικές απαιτήσεις για την εκτροφή του πτηνού θα πρέπει να βασίζονται σε σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις και να είναι σύμφωνες με την εμβληματική πολιτική της ΕΕ για τα τρόφιμα, τη στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» (F2F), στην οποία αποτελεί βασική παράμετρο η καλή διαβίωση των ζώων. Η κίνηση χαιρετίστηκε ευρέως από τα κράτη-μέλη. Μάλιστα, ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Ιταλίας στην ΕΕ, Michele Quaroni, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας ότι τα ελάχιστα πρότυπα πρέπει να υπερβαίνουν τον καθορισμό των μέγιστων επιπέδων αποθήκευσης για τα ζώντα ζώα, ώστε να συμπεριλαμβάνονται όλοι οι παράγοντες και οι τεχνικές που θα βοηθήσουν στη βελτίωση της ευζωίας των γαλοπούλων.