Τα κράτη-μέλη έβαλαν εκ νέου «στοπ» στην πρόταση της Κομισιόν για παράταση της άδειας εμπορικής κυκλοφορίας της γλυφοσάτης για ακόμη ένα έτος, ωστόσο το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ πρόκειται να εγκρίνει ακόμη μια ενδιάμεση ανανέωση πριν από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Την Τρίτη 15 Νοεμβρίου, μια επιτροπή προσφυγών αποτελούμενη από εκπροσώπους των κρατών-μελών δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία για να δώσει το «πράσινο φως» σε μια προσωρινή έγκριση της ΕΕ για τη γλυφοσάτη, προκειμένου η τελευταία να χρησιμοποιείται ως δραστική ουσία στη φυτοπροστασία.

Το ζήτημα της ανανέωσης είναι ιδιαίτερα ακανθώδες, καθώς οι απόψεις διίστανται σχετικά με τον αντίκτυπο της γλυφοσάτης στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Η προσωρινή παράταση της άδειας κυκλοφορίας της γλυφοσάτης για ένα επιπλέον έτος είχε προταθεί από την Κομισιόν, καθώς η τρέχουσα άδεια πρόκειται να λήξει στα μέσα Δεκεμβρίου, τη στιγμή που η επαναξιολόγηση της δραστικής ουσίας από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) δεν θα είναι διαθέσιμη πριν από τον Ιούλιο του 2023.

www.euractiv.com