Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Οι επενδύσεις αγροτικής ανάπτυξης συχνά δεν αντέχουν στον χρόνο

A workers pushes a barrow with avocados in an avocado field in Almunecar, southern Spain, Feb. 23, 2022. Declining agricultural yields in Europe, and the battle for diminishing water resources, especially in the southern part of the continent, are key risks as global temperatures continue to rise. These conclusions are part of a new United Nations report that will help countries decide how to prevent the planet from warming further. (AP Photo/Carlos Gil)

Οι δαπάνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας της ΕΕ και τη βελτίωση των υποδομών της υπαίθρου έχουν υπερβεί τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2007, ωστόσο φαίνεται ότι τα μέτρα αυτά δεν είχαν την ίδια επιτυχία σε όλα τα κράτη μέλη και σε όλους τους κλάδους, όπως τονίζεται στην ειδική έκθεση που δημοσίευσε σήμερα, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Λόγου χάριν, τα πενιχρά έσοδα των καταλυμάτων και το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις αυτά χρησιμοποιούνται παράνομα ως ιδιωτικές κατοικίες δεν ευνοούν ιδιαίτερα τη διατήρηση και τη βιωσιμότητα έργων που χρηματοδοτεί η ΕΕ στον τομέα του αγροτουρισμού.

Οι συστάσεις των ελεγκτών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφορούν τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών για την αποτελεσματικότερη διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων σε βιώσιμα έργα, τον μετριασμό του κινδύνου τα έργα να εκτρέπονται του σκοπού τους και να χρησιμοποιούνται για ιδιωτικές ανάγκες, καθώς και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι μεγάλες βάσεις δεδομένων. 

Οι ελεγκτές ανέλυσαν έργα με διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και διαπίστωσαν ότι τα περισσότερα βρίσκονταν ακόμη σε λειτουργία στο τέλος της πενταετούς περιόδου που προβλέπει η νομοθεσία. Αυτό ίσχυε ιδίως στην περίπτωση των έργων υποδομών, που κατά κανόνα σχεδιάζονται για να έχουν μεγάλη διάρκεια. Αυτά αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την ανάπλαση χωριών, τη διάνοιξη ή τη βελτίωση δρόμων και την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Όμως, το ένα τρίτο των έργων διαφοροποίησης, δηλαδή των έργων που στόχευαν στη στροφή των κατοίκων της υπαίθρου σε μη γεωργικές δραστηριότητες ή στη χρηματοδότηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, δεν ήταν πλέον σε λειτουργία κατά τον χρόνο του ελέγχου. Αυτό μάλιστα διαπιστώθηκε ακόμη και σε περιπτώσεις επενδύσεων εξαιρετικά μεγάλου ύψους. Ένα από τα συνηθέστερα είδη έργων αυτού του είδους ήταν οι επενδύσεις σε τουριστικά καταλύματα. 

Οι ελεγκτές εντόπισαν σημαντικές διαφορές μεταξύ τομέων και μεταξύ κρατών μελών.

Στην Πολωνία, λόγου χάριν, την περίοδο 2007‑2013, τα έργα για την παροχή υπηρεσιών στους τομείς της γεωργίας ή της δασοκομίας είχαν μικρότερη διάρκεια στον χρόνο σε σχέση με έργα σε άλλους τομείς. Το ίδιο διάστημα, σε αρκετά κράτη μέλη χρηματοδοτήθηκαν τουριστικά καταλύματα, ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν φαίνονταν να έχουν προοπτικές οικονομικής βιωσιμότητας. Σε άλλες περιπτώσεις, κτίρια που χρηματοδοτήθηκαν προκειμένου να λειτουργήσουν ως ξενώνες χρησιμοποιήθηκαν ως ιδιωτικές κατοικίες, με αποτέλεσμα οι αρχές να κινήσουν έρευνες.

Οι ελεγκτές έφεραν επίσης στο φως περιπτώσεις στις οποίες τουριστικά καταλύματα που είχαν κοστίσει ακριβά ως έργα δεν λειτούργησαν παρά για λίγα χρόνια. Υπολογίστηκε ότι κάθε μήνας λειτουργίας ορισμένων έργων κόστισε στην ΕΕ έως και 9 000 ευρώ σε επιδοτήσεις. 

Πηγή: ertnews.gr