Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Στο μικροσκόπιο Ταμείο Ανάκαμψης, Στρατηγικά Σχέδια ΚΑΠ, βιολογικά και ελαιόλαδο

Ο αντίκτυπος στην κοινωνία των πολιτικών που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα βρεθεί στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) κατά τη διάρκεια της επόμενης διετίας. Στις ελεγκτικές προτεραιότητές του θα βρεθούν επίσης τα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ, η βιολογική γεωργία, ο τομέας του ελαιολάδου, αλλά και περιβαλλοντικά θέματα, όπως οι δασικές πυρκαγιές.

Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για την επόμενη διετία (σ.σ. 2024-2025) περιλαμβάνει κατάλογο 73 ελεγκτικών έργων και επισκοπήσεων, στο πλαίσιο των οποίων θα αξιολογηθεί η δράση της ΕΕ σε στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας.

Για παράδειγμα, δώδεκα ελεγκτικές εργασίες αφορούν άμεσα τη δέσμη μέτρων NextGenerationEU (NGEU) για την ανάκαμψη μετά την πανδημία, καλύπτοντας κυρίως τη στήριξη της αγοράς εργασίας, της δημόσιας διοίκησης, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της πράσινης μετάβασης από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ).

Κλιματική αλλαγή

Υπό τον τίτλο «Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον και φυσικοί πόροι» του προγράμματος εργασίας απαριθμούνται δώδεκα έλεγχοι που καλύπτουν διάφορα θέματα, όπως ο ασφαλής εφοδιασμός με φυσικό αέριο, η καταπολέμηση της πείνας, η βιολογική γεωργία, η ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων, οι δασικές πυρκαγιές και τα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ.

Θα εξεταστούν, επίσης, βασικά ζητήματα για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, όπως οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στην Ευρώπη, οι μεταφορές μετακινούμενων εργαζομένων και η στήριξη της ΕΕ στον τομέα του ελαιολάδου.

Επιπλέον, το ΕΕΣ θα εξετάσει θέματα που άπτονται της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, όπως, για παράδειγμα, την ενσωμάτωση των μεταναστών σε κράτη-μέλη. Όσον αφορά τις δημοσιονομικές πολιτικές και τα δημόσια οικονομικά της ΕΕ, το ΕΕΣ θα εξετάσει ειδικότερα την εφαρμογή των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, την ευελιξία του προϋπολογισμού σε περιόδους κρίσης και την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης.

Τέλος, θα καλυφθούν πολλά άλλα θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ΕΕ, από την αξιολόγηση της επισήμανσης τροφίμων και των μέτρων οδικής ασφάλειας, έως την αποτελεσματικότητα του κράτους δικαίου και τον εφοδιασμό με φαρμακευτικά προϊόντα.