Ευρωπαϊκό έργο Circle: Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τα απόβλητα

Λύσεις στο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων για την αποδοτική χρήση τους με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας αναζητά να δώσει το έργο «Κυκλική καινοτομία και ανθεκτικές πόλεις στην περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας (CIRCLE)», το οποίο υλοποιεί η Ανατολική ΑΕ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Στόχος του έργου είναι μέσα από τη διακρατική συνεργασία των εταίρων να αντιμετωπιστούν ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των αποβλήτων και της αξιοποίησής τους αναφορικά με την ανάπτυξη δράσεων κυκλικής οικονομίας. Σκοπός είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ δήμων, εταιρειών διαχείρισης αποβλήτων, ερευνητικών κέντρων και αναπτυξιακών ιδρυμάτων, προκειμένου να δημιουργηθούν Καινοτόμα Εργαστήρια Πόλεων (Innovative City Labs) για τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων και την υιοθέτηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας.

Απόβλητα

Όπως επισημαίνει ο γενικός διευθυντής της Ανατολικής ΑΕ, Ιάκωβος Σαρηγιάννης, στο συγκεκριμένο έργο, ως συνεργαζόμενοι φορείς, συμμετέχουν ο Δήμος Θέρμης και ο Δήμος Καλαμαριάς. «Οι δύο δήμοι, μέσα από το έργο, θα ενισχύσουν τις συνεργασίες τους με τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς για τον σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων εφαρμόζοντας αρχές κυκλικής οικονομίας.

Παράλληλα, μέσα από τα εργαστήρια, θα δημιουργηθούν τέσσερις κατηγορίες αποβλήτων». Σύμφωνα με τον κ. Σαρηγιάννη, η πρώτη κατηγορία θα αφορά τη βιομηχανική συμβίωση και θα εφαρμοστεί πιλοτικά στον Δήμο Θέρμης. Στο πλαίσιο αυτό, θα γίνει καταγραφή ενός αριθμού επιχειρήσεων που μπορούν να διαθέσουν τα απόβλητά τους σε κάποιες άλλες που θα τα χρησιμοποιήσουν ως πρώτη ύλη. Οι υπόλοιπες κατηγορίες θα αφορούν τη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων, των ηλεκτρονικών και των αποβλήτων κατεδάφισης. Μέσα από τα συγκεκριμένα εργαστήρια, θα προκύψουν συγκεκριμένα παραδείγματα και ειδικά καινοτόμα μοντέλα διαχείρισης αποβλήτων, τα οποία θα εφαρμοστούν πιλοτικά σε επιλεγμένες αστικές περιοχές της Αδριατικής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «από τη διακρατική συνεργασία θα καταγραφούν καλές πρακτικές και εφαρμογές που υπάρχουν σε κάποιες χώρες. Η Ελλάδα δεν υστερεί στο θέμα των δράσεων για την κυκλική οικονομία και ήδη έχει εθνικό σχεδιασμό. Είμαστε, θα έλεγα, σε μια φάση που η έννοια της κυκλικής οικονομίας έχει ενταχθεί στο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων και έχουμε καλές πρακτικές, τις οποίες θα προωθήσουμε στο εταιρικό σχήμα». Στο έργο συμμετέχουν 14 φορείς από οκτώ χώρες της λεκάνης της Αδριατικής και έχει διάρκεια 30 μήνες με λήξη τον Ιούλιο του 2022.