Ευρωπαϊκός προβληματισμός για τον συνωστισμό εκτρεφόμενων κουνελιών σε μικρά κλουβιά

Περίπου 340 εκατ. κουνέλια σφάζονται κάθε χρόνο για την κατανάλωση στην ΕΕ, με τα περισσότερα από αυτά να εκτρέφονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους σε συμβατικά κλουβιά. Τα κουνέλια που εκτρέφονται σε συνθήκες συνωστισμού βρίσκονται εκτεθειμένα σε πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο όσον αφορά την υγεία τους, σε σύγκριση με άλλες μεθόδους εκτροφής, καθώς ενδέχεται να αντιμετωπίσουν παρατεταμένη δίψα ή πείνα, θερμικό στρες και δερματικές διαταραχές. Τα παραπάνω επισημαίνει σε έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), η οποία συντάχθηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για διερεύνηση του επιπέδου ευζωίας για τα κουνέλια εκτροφής, κάτω από την πίεση ΜΚΟ και οργανώσεων καταναλωτών.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που να καθορίζουν τη μέγιστη πυκνότητα κουνελιών σε κλουβιά. Η EFSA δεν συνέστησε να υιοθετηθούν τέτοιοι κανόνες, ωστόσο πρότεινε να υιοθετηθούν κανόνες, οι οποίοι θα διασφαλίζουν ότι τα κουνέλια κονικλοτροφίας εκτρέφονται σε μεγαλύτερα κλουβιά, βελτιωμένα κατασκευαστικά. Σε άλλη αναφορά της EFSA, του προηγούμενου Νοεμβρίου, διερευνήθηκε πώς θανατώνονται τα κουνέλια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και υπογραμμίστηκαν 28 κίνδυνοι που συνδέονται με την ευζωία τους και απειλούν την υγεία τους.

Τότε, συνέστησε να εφαρμοστούν κριτήρια, τα οποία θα βελτιώνουν τις συνθήκες σφαγής των κουνελιών. Κατόπιν της έκθεσης της Αρχής, μια σειρά από οργανώσεις ζήτησαν από την Κομισιόν να λάβει υπόψη τις συστάσεις και να καθιερώσει νέους κανονισμούς για την προστασία των εκτρεφόμενων κουνελιών. Τον Δεκέμβριο του 2019, οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ υπέγραψαν ένα έγγραφο με το οποίο καλούν την Κομισιόν να βελτιώσει τα μέτρα για την ευζωία των ζώων, συμπεριλαμβανομένων των κουνελιών.