Ευρυτανία: «Όχι» στα πλωτά φωτοβολταϊκά στη λίμνη των Κρεμαστών

Η περιοχή του Δήμου Αγράφων, το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον, συνιστά στόχο των ιδιωτικών εταιρειών για εγκατάσταση έργων ΑΠΕ βιομηχανικής κλίμακας, ακόμα και σε περιοχές υψηλής αξίας ως προς το φυσικό περιβάλλον, αλλά και ως προς την προοπτική για ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Τα παραπάνω καταγγέλλουν οι κάτοικοι της περιοχής με τη στήριξη του Δήμου Αγράφων.

Κάτοικοι και δήμος εστιάζουν σε ζητήματα που έχουν σχέση με τη διάσωση και την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, χωρίς να τίθεται ανταποδοτικό όφελος για την τοπική κοινωνία. Υποστηρίζουν πως επέρχεται υποβάθμιση του φυσικού χώρου και της παραγωγικής και οικονομικής δυναμικής, που θα οδηγήσει σε νέα πληθυσμιακή συρρίκνωση, θυμίζοντας την περίοδο κατασκευής της λίμνης Κρεμαστών.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αγράφων, Αλέξη Καρδαμπίκη, «αντί της επιδιωκόμενης τόνωσης, με ανάπτυξη του τουρισμού και του πρωτογενούς τομέα για τη συγκράτηση του πληθυσμού εισπράττουμε αποφάσεις εκτεταμένων έργων ΑΠΕ βιομηχανικής κλίμακας σε περιοχές περιβαλλοντικής, οικοτουριστικής και αναπτυξιακής/οικονομικής σημασίας».

Ο ίδιος αναφέρει ότι ο αγώνας πολιτών, φορέων και αρχών κατά της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού βιομηχανικής κλίμακας στην περιοχή της Τ.Κ. Βαλαώρας (έκταση 3.200 στρεμμάτων) απέδωσε καρπούς, καθώς οι επενδυτές απέσυραν το συγκεκριμένο ενδιαφέρον τους. «Κρίνεται, όμως, σκόπιμο να συνεχιστεί από όλους αυτός ο αγώνας και για την περιοχή της λίμνης Κρεμαστών, δεδομένης της σημασίας της πλέον (μετά την απαλλοτρίωση για την κατασκευή της και τον αντίστοιχο πληθυσμιακό ξεριζωμό), καθώς προέκυψε το εξής θέμα: Με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς να δοθεί περιθώριο διαβούλευσης και έκθεσης απόψεων, εκδόθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) νέες Βεβαιώσεις Παραγωγού για δύο πλωτούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς που χωροθετήθηκαν στη διοικητική επικράτεια του Δήμου Αγράφων».

Ψήφισμα Δήμου Αγράφων

Σύμφωνα με το ψήφισμα του δήμου, έχουν εκδοθεί Βεβαιώσεις Παραγωγού για τους εξής φωτοβολταϊκούς σταθμούς:

1. Η υπ’ αριθ. ΒΕΒ-47109 από 1.2.2022 βεβαίωση παραγωγού για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 115,87968 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 115,87968 MW στη θέση «Κρεμαστά Ι», της Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων, Ινάχου των δήμων Αγράφων, Αμφιλοχίας στην Αιτωλοακαρνανία και Ευρυτανία.

2. Η υπ’ αριθ. ΒΕΒ-4710 από 1.2.2022 Βεβαίωση Παραγωγού για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 115,87968 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 115,87968 MW στη θέση «Κρεμαστά ΙI», της δημοτικής ενότητας Παρακαμπυλίων, Φραγκίστας, των δήμων Αγράφων και Αγρινίου στην Αιτωλοακαρνανία και την Ευρυτανία.

Με βάση αυτά τα δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη τη χωροταξική θεώρηση της περιοχής του Δήμου Αγράφων, οι δύο από τους συγκεκριμένους πόλους καταδυναστεύονται με τα συγκεκριμένα επιχειρηματικά σχέδια, γεγονός που σημαίνει ότι ανακόπτεται η όποια προσπάθεια για τουριστική ανάδειξη και αξιοποίηση της λίμνης Κρεμαστών. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο Δήμος Αγράφων πρόκειται να κινηθεί δικαστικώς ενάντια στα συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια.