Ευρυτανία: Σημαντικές οι προκλήσεις για τον ορεινό τουρισμό

Με έντονο προβληματισμό για το μέλλον του ορεινού τουρισμού στη χώρα μας κατέληξε το 1ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων στην πόλη του Καρπενησίου. Οι συμμετέχοντες έθεσαν τα δικά τους ερωτήματα, αλλά και τα ζητήματα που τους απασχολούν, όσον αφορά τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους. Όπως είναι γνωστό, ο μέσος όρος αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες από το σύνολο των 365 ημερών εργάζονται λιγότερες από 90.

Ειδικότερα, τέθηκαν ζητήματα εξόδων λειτουργίας λόγω του ιδιαίτερου τόπου και χρόνου που δραστηριοποιούνται αυτές οι επιχειρήσεις κυρίως τον χειμώνα, όπου οι ανάγκες σε ενέργεια είναι μεγάλες και, κατ’ επέκταση, το κόστος λειτουργίας είναι σημαντικά αυξημένο. Απαντήσεις για καλύτερη αξιοποίηση αυτών των περιοχών, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δόθηκαν από τους ειδικούς του χώρου.

Επίσης, έγινε αναφορά σε χρηματοδοτικά εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την ενεργειακή αναβάθμισή τους.

Ακόμη, τέθηκε το ζήτημα της αξιοποίησης των ιαματικών πηγών που, για πολλές περιοχές, βρίσκεται σε στασιμότητα, χωρίς να έχουν γίνει περαιτέρω ενέργειες. Τέλος, συζητήθηκαν θέματα, τα οποία έχουν σχέση με την προώθηση και την προβολή των περιοχών αυτών, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως επίσης και την καλύτερη αξιοποίηση του μάρκετινγκ.