Ο FAO και η Παγκόσμια Ένωση Χονδρικών Αγορών μαζί στην καταπολέμηση της σπατάλης των τροφίμων

γράφει ο Νίκος Τράγγαλος

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και η Παγκόσμια Ένωση Χονδρικών Αγορών συμφώνησαν να ανανεώσουν και να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με στόχο την παγκόσμια μείωση των απωλειών και της σπατάλης των τροφίμων και τη διασφάλιση του εφοδιασμού με υγιεινά και φρέσκα τρόφιμα σε έναν ολοένα και περισσότερο αστικοποιημένο κόσμο.

Η Παγκόσμια Ένωση Χονδρικών Αγορών είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση που αντιπροσωπεύει περισσότερες από 160 αγορές χονδρικής πώλησης από όλες τις ηπείρους, με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι αγορές χονδρικής και λιανικής –ειδικά για τα νωπά προϊόντα– αναγνωρίζονται για τον σημαντικό ρόλο τους στις τοπικές, εθνικές και διεθνείς αλυσίδες διανομής τροφίμων, την ασφάλεια των τροφίμων και την υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων.

Το νέο σύμφωνο θεσπίζει ένα πλαίσιο για την υποστήριξη των πρωτοβουλιών και των προγραμμάτων του FAO για την απώλεια και τη σπατάλη των τροφίμων, καθώς και τη βελτίωση των αγορών τροφίμων και των συστημάτων διανομής.

«Δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε για να βρούμε καινοτόμους και αποτελεσματικούς τρόπους για να ξεπεράσουμε την τεράστια πρόκληση που θα αντιμετωπίσει ο τομέας των αγροδιατροφικών προϊόντων» δήλωσε ο Stephane Layan, αντιπρόεδρος της Ένωσης. «Οι αγορές χονδρικής είναι βασικοί παράγοντες για την υγιεινή και θρεπτική διατροφή και δίνουν τη δυνατότητα σε μικρούς και τοπικούς αγρότες να πουλήσουν την παραγωγή τους όλο τον χρόνο». Εκπρόσωπος του FAO τόνισε πως «οι αγορές χονδρικής είναι σημαντικές τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές. Επίσης, είναι η τελευταία φάση της αλυσίδας όπου μπορούν να συμβούν απώλειες στα τρόφιμα, κάτι το οποίο είναι σημαντικό για εμάς».