Στο ΦΕΚ απόφαση του ΥΠΑΑΤ για αποζημιώσεις καλλιεργειών που επλήγησαν από τον «Παγετό Άνοιξη 2021»

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον «Παγετό Άνοιξη 2021».

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου: για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλιέργειες από τον «Παγετό Άνοιξη 2021» από τις 15.02.2021 έως και τις 20.04.2021 σε διαδοχικές χρονικές περιόδους ισχύουν τα εξής:

  • Το ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης ανά αγροτεμάχιο δύναται να ανέρχεται έως το 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε, κατά παρέκκλιση των παρ. 5 και 6 του άρθρου 6 του ν. 3877/2010 (Α’ 160) και της παρ. 2 του άρθρου 23 της υπ’ αρ. 157502/27.07.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1668).
  • Ως ανώτατο όριο αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α. για τους συνεχόμενους παγετούς που σημειώθηκαν την περίοδοαπό την 15η.02.2021 έως και την 20ή.04.2021, υπολογίζεται ποσό αποζημίωσης σε κάθε δικαιούχο παραγωγό μέχρι του ορίου του τριπλάσιου ποσού των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ, που δύναται να καταβληθεί για αποζημιώσεις από ασφαλιστικά καλυπτόμενα ζημιογόνα αίτια.
  • Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν αποκλειστικά για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλιέργειες από τον «Παγετό Άνοιξη 2021» στις Περιφέρειες της Χώρας και στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων τους.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την απόφαση του ΥΠΑΑΤ