Φωκίδα – Ευρυτανία: Διεκδικούν την πρωτιά σε γερασμένο πληθυσμό

Η άνιση κατανομή του πληθυσμού της χώρας και η έντονη αστικοποίηση απηχούν όλα εκείνα τα αρνητικά σενάρια συρρίκνωσης της υπαίθρου και συγκέντρωσης των ανθρώπων σε μεγάλα αστικά κέντρα.

Κατά τις δύο τελευταίες απογραφές, σημαντικά ήταν τα ευρήματα που προέκυψαν στην κατανομή του πληθυσμού, ειδικότερα στους νομούς της Ευρυτανίας, της Φωκίδας, της Αρκαδίας και της Λακωνίας.

Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το δημογραφικό πρόβλημα, που πραγματοποιήθηκε από το εργαστήριο δημογραφικών και κοινωνικών αναλύσεων, φάνηκε ξεκάθαρα ότι η συρρίκνωση αυτών των περιοχών έχει δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα, τα οποία δεν μπορούν να λυθούν εύκολα.

Ειδικότερα για τους τέσσερις νομούς, η υπέρβαση της γήρανσης πραγματοποιήθηκε προ τριακονταετίας και μέσα στο επόμενο διάστημα υπάρχει κίνδυνος να ενταχθούν πολλοί νομοί της χώρας. Οι αυτοδιοικητικοί αυτών των περιοχών κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, διότι πιστεύουν ότι η επιστροφή ή η επιλογή μόνιμης εγκατάστασης μετά από αυτή την εξέλιξη θα είναι πολύ δύσκολη.

«Το κόστος επιστροφής ή μόνιμης εγκατάστασης θα μεγαλώνει συνέχεια, διότι δεν είναι μόνο οικονομικό το πρόβλημα, αλλά και κοινωνικό και πολιτιστικό, καθιστώντας το περισσότερο σύνθετο», αναφέρει ο δήμαρχος Αγράφων, Αλέξης Καρδαμπίκης.