Γ. Φοντάνας: Ζητάμε τη βοήθεια των φορέων και πολιτών της Κέρκυρας για την προστασία του ελαιώνα

SOS για τον παραδοσιακό ελαιώνα της Κέρκυρας

Η ανασυγκρότηση του πρωτογενή τομέα (γεωργία – κτηνοτροφία – αλιεία) που έχει τεθεί ως ένας απ’ τους πρωταρχικούς στόχους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάσχεση της ανεργίας και στην συμπλήρωση του εισοδήματος του ενεργά οικονομικού πληθυσμού.

Η Περιφερειακή Αρχή προγραμματίζει και υλοποιεί στοχευμένες πρωτοβουλίες και δράσεις με σκοπό να μειωθούν οι αδυναμίες, να εξαλειφθούν οι απειλές της υγιούς κ ορθολογικής ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα και παράλληλα, να εκμεταλλευθεί ο αγροτικός κόσμος της περιφέρειας τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα αξιοποιώντας παράλληλα και τις νέες ευκαιρίες που του παρουσιάζονται.

Σε αυτή τη λογική προσεγγίζουμε τον αγροτικό χώρο και λαμβάνουμε μέτρα έτσι ώστε κατ’ αρχήν ο αγροτικός χώρος να προστατεύεται ως τέτοιος, δηλαδή ως παραγωγικό μέσο. Για την υλοποίηση του στόχου προωθούνται γεωπεριβαλλοντικά μέτρα που θα οδηγούν σε φιλικές για το περιβάλλον καλλιέργειες. Τμήμα αυτού του χώρου στην Κέρκυρα αποτελεί ο ελαιώνας, που η οριοθέτηση και η προστασία του κρίνεται επιτακτική από την πλευρά μας και ως εγχείρημα απαιτείται η διαφορική προσέγγιση του χώρου γιατί στην πολιτική αυτή συνυπάρχουν στόχοι όπως η διατήρηση του τοπίου (αισθητικό & πολιτιστικό φορτίο) αλλά και η ενίσχυση και αύξηση της παραγωγής ελαιολάδου (παραγωγικό μέσο).

Προωθούνται παράλληλα, πολιτικές για την αναβάθμιση, τυποποίηση και προβολή των παραγόμενων προϊόντων. Επιδιώκεται η επέκταση των αγορών εμπορίας τους η επίτευξη εποικοδομητικών συνεργασιών μεταξύ των παραγωγών μας σε μία σειρά προϊόντα οδηγώντας έτσι στην αναβάθμιση της ποιοτικής και εμπορικής αξίας τους.

Το ένα τρίτο (1⁄3) περίπου των προτάσεων ευρωπαϊκών προγραμμάτων που κατέθεσε προς έγκριση η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων των οποίων η έναρξη υλοποίησης προσδιορίζεται από τα ευρωπαϊκά όργανα στα μέσα του 2018, αφορούν τον πρωτογενή τομέα και το περιβάλλον: τράπεζα σπόρων, ρύπανση αγροτικών εδαφών, βιολογικά προϊόντα, διατήρηση – αξιοποίηση ελαιώνα, αγροτουρισμός, διατήρηση – διάσωση ποικιλιών φυτών, ζώων, αλιευμάτων και οικοσυστημάτων, αντιμετώπιση της ρύπανσης από τα ελαιοτριβεία κ.α.

Η διαρκώς αναβαθμιζόμενη συνεργασία Περιφέρειας, Ιόνιου Πανεπιστημίου και ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων αποδίδει καρπούς. Σε συσκέψεις που οργάνωσε η Περιφέρεια, σε όλα τα νησιά μας με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών μας Ιδρυμάτων και των παραγωγών κατατέθηκαν μία σειρά προτάσεις για τον πρωτογενή τομέα. Για την υλοποίηση τους η Περιφέρεια ενέκρινε τη χρηματοδότηση με 2 εκ. €, έντεκα έργων που θα υλοποιηθούν από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία θα συνεισφέρουν σε υλοποίηση στόχων μεταξύ των οποίων η τεχνολογική υποβοήθηση της δασοπροστασίας, η αξιοποίηση των αποβλήτων ελαιοτριβείων και τυροκομείων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Στις όποιες προσπάθειες μας για άμεσες παρεμβάσεις, προγραμματισμό και σωστές επιλογές καθοριστικός ανασταλτικός παράγοντας είναι η δυσμενής οικονομική και θεσμική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας. Η πολιτική των μη προσλήψεων οδήγησε για παράδειγμα την υπηρεσία αγροτικής οικονομίας της Κέρκυρας σε 7 μόνο στελέχη (4 σε ηλικία συνταξιοδότησης) έναντι των 45 περίπου στελεχών τα παλαιότερα χρόνια. Οι 120 περίπου αγροφύλακες και 7 αγρονόμοι περιορίστηκαν στους 14 δασοφύλακες με εξαιρετικά περιορισμένες αρμοδιότητες. Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών νομοθετικά κατοχυρωμένοι κατακρατούνται παράνομα τα τελευταία χρόνια από το κεντρικό κράτος από το οποίο οι Περιφέρειες τα διεκδικούν και δικαστικά (για τα Ιόνια Νησιά πάνω από 10 εκ. € το χρόνο). Οι μετακινήσεις των υπαλλήλων του πρωτογενή τομέα προς τον τόπο που θα προσφέρουν υπηρεσίες δεν επιτρέπεται να ξεπεράσουν τις 60 μέρες από τις 360 ενός χρόνου.

Τα θεματικά όρια των προς χρηματοδότηση επιλογών κάθε θεσμικού φορέα, να υπενθυμίσουμε ότι βρίσκονται μέσα στα πλαίσια των προκαθορισμένων επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 2020) που περιλαμβάνουν την κοινή αγροτική πολιτική και τις χρηματοδοτήσεις από Ευρωπαϊκούς πόρους όλων των προγραμμάτων και παρεμβάσεων. Είναι φανερό ότι αυτές οι επιλογές δεν είναι δυνατόν να αποτελούν τους στόχους και τις προτεραιότητες όλων των Περιφερειών της ΕΕ αποτελώντας σημαντικό ανασχετικό παράγοντα ιδιαίτερα για τις Ελληνικές Περιφέρειες που στερούνται των ιδίων πόρων και επαρκούς προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και ειδικότερα για τη δική μας Περιφέρεια της οποίας η παρούσα αρχή εξελέγχει με πρόγραμμα και προτάσεις η υλοποίηση των οποίων απαιτεί μελετημένη και στοχευμένη προσπάθεια υπέρβασης των θεσμικών και οικονομικών περιορισμών. Ο στρατηγικός μας σχεδιασμός, όπως αυτός εγκρίθηκε από το περιφερειακό συμβούλιο αποτελεί ένα φιλόδοξο αλλά και ρεαλιστικό σχέδιο που θα παλέψουμε να υλοποιηθεί.

Στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο έγινε αναλυτική και σε ικανοποιητικό επίπεδο συζήτηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικής παράνομης κοπής – καταστροφής του Κερκυραϊκού ελαιώνα. Όλοι στάθηκαν στην πίεση που δέχεται ο πρωτογενής τομέας και την ανάγκη αναχαίτισης, απαξίωσης και εγκατάλειψης που στην Κέρκυρα εστιάζεται έντονα στην ελαιοκαλλιέργεια. Από την Περιφερειακή Αρχή κατατέθηκαν πρότασης άμεσης αντιμετώπισης στις οποίες κατέληξε το Περιφερειακό Συμβούλιο εφόσον δεν υπήρξαν σημαντικές αντιρρήσεις η άλλες προτάσεις. Προχωράμε λοιπόν: 

  • Στην κατάργηση της από το 2011 απόφασης Περιφερειάρχη που αφορά τις άδειες, τον έλεγχο του κλαδέματος και τη δυνατότητα εμπορίας ξυλείας που προκύπτει από νέα απόφαση Περιφερειάρχη εναρμονισμένη με τη νομοθεσία περί προστασίας του ελαιώνα.
  • Στη διατύπωση αιτήματος για πρόσληψη γεωπόνων στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας κατ’ εξαίρεση των ισχυόντων περιορισμών.
  • Στη διατύπωση αιτήματος στο αρμόδιο Υπουργείο αιτήματος για επαναφορά της αστυνόμευσης του αγροτικού χώρου στον ελαιώνα μέσω της τέως αγροφυλακής και άλλων δασικών υπαλλήλων.
  • Στη διατύπωση αιτήματος προς τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος, Οικονομικών, Ναυτιλίας και προστασίας του πολίτη για δημιουργία και τεχνική υποστήριξη μεικτών κλιμακίων ελέγχου.
  • Στη χρήση νέων τεχνολογικών εργαλείων όπως Ηλεκτρονικού Συστήματος δορυφορικής καταγραφής και αξιοποίηση τεχνολογικής εφαρμογής που ανέπτυξε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για άμεση παρακολούθηση καταγραφή και αντιμετώπιση συμβάντων στον ελαιώνα.
  • Στην προώθηση πειραματικής εφαρμογής της μελέτης του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου για τον ελαιώνα της Κέρκυρας, μετά από επικαιροποίηση της και •Στην επιμονή για την υλοποίηση του σχεδιάσου μας για ανάταξη του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας.

Στα πλαίσια αυτά και για την προστασία των 4.500.000 ελαιοδέντρων μας θα ζητήσουμε την ενεργό εμπλοκή και βοήθεια των φορέων και πολιτών της Κέρκυρας απαραίτητη προϋπόθεση για θετική έκβαση μίας “μάχης” που το τελικό της αποτέλεσμα κάθε άλλο παρά προδιαγεγραμμένο μπορεί να θεωρηθεί.