Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε στις 30 Νοεμβρίου μια πρόταση εκτεταμένης αναθεώρησης της νομοθεσίας της ΕΕ για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας, με στόχο όλες οι συσκευασίες να είναι ανακυκλώσιμες ή επαναχρησιμοποιήσιμες έως το 2030. Όμως, η πρωτοβουλία αυτή έχει πυροδοτήσει μεγάλες ανησυχίες στη βιομηχανία τροφίμων της ΕΕ, η οποία προειδοποιεί ότι προς το παρόν η πρόταση δεν είναι εφαρμόσιμη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας των Βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FoodDrinkEurope), η πρόταση θα χρειαστεί «σημαντικές βελτιώσεις» για να είναι εφαρμόσιμη από τις επιχειρήσεις τροφίμων, ώστε αυτές με τη σειρά τους να επιτύχουν τη «συλλογική φιλοδοξία για βιώσιμη συσκευασία και κυκλική οικονομία».

Ο Dirk Jacobs, γενικός διευθυντής της FoodDrinkEurope, πρόσθεσε ότι η πρόταση έχει ορισμένες θετικές πτυχές, προειδοποίησε όμως ότι «οι στόχοι και τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται, ιδίως για την επαναχρησιμοποίηση και την επαναπλήρωση των συσκευασιών, είναι καλοπροαίρετα, αλλά δυστυχώς μη ρεαλιστικά, καθώς δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες και θα μπορούσαν ακόμη και να παρεμποδίσουν παρά να ενισχύσουν τους στόχους της βιώσιμης συσκευασίας».

Εν τω μεταξύ, η πρόταση της Επιτροπής εξακολουθεί να αφήνει «πάρα πολύ χώρο για αποκλίνουσες» εθνικές πρωτοβουλίες, δήλωσε η FoodDrinkEurope, προειδοποιώντας ότι αυτό θα μπορούσε να κατακερματίσει περαιτέρω την ενιαία αγορά, ερχόμενο σε αντίφαση με τον στόχο της πρότασης.