Φορολογικά στοιχεία: Τι ισχύει για τους Νέους Αγρότες και την αίτηση πληρωμής τους

Τροποποιήθηκε η εγκύκλιος για την παρακολούθηση και την επίβλεψη της υλοποίησης της πράξης και του επιχειρηματικού σχεδίου των δικαιούχων της 3ης πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με την τροποποίηση:

Για τους δικαιούχους που εντάχθηκαν μέχρι και τον Ιούνιο του 2023, ως πρώτο έτος ελέγχου των φορολογικών στοιχείων ορίζεται το φορολογικό έτος 2023 (υποβολή 2024, εισοδήματα 1.1.2023 – 31.12.2023). Κατά την υποβολή της αίτησης πληρωμής ελέγχονται τα διαθέσιμα φορολογικά στοιχεία. Εφόσον, όμως, η υποβολή του τελικού αιτήματος πληρωμής γίνει μετά την έναρξη υποβολής φορολογικών δηλώσεων, προσκομίζονται τα φορολογικά στοιχεία που υποβάλλονται το έτος αυτό.

Για τους δικαιούχους που εντάχθηκαν μετά την 1η Ιουλίου του 2023, ως πρώτο έτος ελέγχου των φορολογικών στοιχείων ορίζεται το φορολογικό έτος 2024 (υποβολή 2025, εισοδήματα 1.1.2024 – 31.12.2024). Κατά την υποβολή της αίτησης πληρωμής, ελέγχονται τα διαθέσιμα φορολογικά στοιχεία. Εφόσον, όμως, η υποβολή του τελικού αιτήματος πληρωμής γίνει μετά την έναρξη υποβολής φορολογικών δηλώσεων, προσκομίζονται τα φορολογικά στοιχεία που υποβάλλονται το έτος αυτό.