Ευρωεκλογές 2019: Θύμιος Φωτεινός – «Κύριο μέλημά μου η προώθηση των θεμάτων της Νέας ΚΑΠ»

Πιστεύω ότι πρωταρχική μέριμνα για κάθε πολίτη είναι η ενασχόληση με τα κοινά, με όποιον τρόπο μπορεί, για να συμμετέχει, με τις δικές του δυνάμεις και γνώσεις, στην προώθηση λύσεων και στην αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν όλους μας. Από τη συμμετοχή της χώρας μας, όμως, στην ευρωπαϊκή οικογένεια, αποκτήσαμε όλοι την ιδιότητα και του Ευρωπαίου πολίτη, οπότε η συμμετοχή μας αφορά πλέον και τα ευρωπαϊκά θέματα, που είναι ταυτόχρονα και ελληνικά θέματα.

Ως επαγγελματίας αγρότης εδώ και 20 χρόνια, από το ξεκίνημα της επαγγελματικής μου πορείας, έχω ασχοληθεί με τις προοπτικές και τα προβλήματα της αγροτικής παραγωγής, μέσω της συμμετοχής μου σε όλες τις μορφές οργάνωσης των αγροτών, συνεταιρισμούς και συνδικαλιστικά όργανα. Έχοντας μια παραγωγική εκμετάλλευση στη Βόρεια Ελλάδα, έχω γνωρίσει από πρώτο χέρι την επίδραση της ΚΑΠ στην ελληνική γεωργία, αναγνωρίζοντας τα περιθώρια βελτίωσής της, καθώς και της αποτελεσματικότητάς της στη χρήση των κοινοτικών πόρων.

Έχοντας την εμπειρία από τη συστηματική ενασχόλησή μου με τα ζητήματα του αγροτικού κόσμου, αποδέχθηκα την τιμητική πρόταση της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, Φώφης Γεννηματά, για να είμαι υποψήφιος ευρωβουλευτής. Με αυτά τα δεδομένα, κύριο μέλημά μου, εάν εκλεγώ, θα είναι η προώθηση των θεμάτων που αφορούν την επικείμενη νέα ΚΑΠ, αλλά και τις άλλες πολιτικές τις ΕΕ για την καλυτέρευση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας, ως κομματιού της ευρωπαϊκής, διασφαλίζοντας πρωτίστως το εισόδημα των αγροτών μας.

Πρώτος στόχος μου είναι να συνεχίσω την ισχυρή παράδοση των θετικών επιτευγμάτων στην ΕΕ που ξεκίνησαν από το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου, με τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα και συνεχίστηκαν μέχρι σήμερα, με τις υψηλές κοινοτικές εισροές για τη χώρα μας στον τομέα της γεωργίας.

Μείζονος σημασίας η εξωτερική σύγκλιση για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων

Κυρίαρχο θέμα αποτελεί για εμένα η υποστήριξη των μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων, ώστε να συνεχίσουν να είναι παραγωγικές. Αυτό, για να γίνει, απαιτείται να αποτραπεί η βίαιη εξωτερική σύγκλιση στην κατανομή των ενιαίων ενισχύσεων. Το ζήτημα της ΚΑΠ και του τρόπου κατανομής των ενισχύσεων θα αποτελέσει ένα από τα πιο σημαντικά θέματα του νέου Ευρωκοινοβουλίου. Εκεί θα δώσω τη μάχη, εφόσον εκλεγώ, υπερασπιζόμενος τα συμφέροντα των Ελλήνων αγροτών, όπως με συνέπεια έχω κάνει μέχρι σήμερα, μέσω της συμμετοχής μου στις αγροτικές οργανώσεις.

Ενδυνάμωση των ενισχύσεων προς τις οργανώσεις και της προστασίας των ΠΟΠ και ΠΓΕ

Η ενδυνάμωση των ενισχύσεων προς τις οργανώσεις των παραγωγών, για την επίλυση του ελλείμματος ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων, κρίνεται καθοριστική, κυρίως λόγω του μικρού μεγέθους των εκμεταλλεύσεων και του διάσπαρτου κλήρου που επικρατεί στην Ελλάδα, καθώς και της μικρής προστιθέμενης αξίας από τη μεταποίηση, που διασφαλίζει η χώρα μας.

Για αυτό, θα προσπαθήσω για τη μη μείωση των πόρων του ΠΑΑ για τη χώρα. Η ενίσχυση της προστασίας των ελληνικών προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ –όπως η φέτα– και η ενίσχυση της κτηνοτροφίας, ιδιαίτερα αυτής που κάνει χρήση των βιολογικών βοσκότοπων, θα είναι για μένα βασική προτεραιότητα.


ΑΠΕ, διαχείριση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής και πρόσβαση σε φυσικούς πόρους

Η προώθηση, κατά προτεραιότητα, της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), για τη μείωση του κόστους παραγωγής, καθώς και φιλοπεριβαλλοντικών μεθόδων παραγωγής, συμβάλλοντας θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος και τον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, είναι και αυτή στους στόχους μου. Παράλληλα, σημαντική κρίνεται η ανάπτυξη και η χρηματοδότηση μηχανισμών για την προστασία του εισοδήματος των αγροτών από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών, που πληθαίνουν. Το αρδευτικό νερό, για παράδειγμα, καθώς και η διασφάλιση πρόσβασης των αγροτών σε αυτό, χωρίς επιπλέον κόστος, θα συνεχίσει να είναι επιδίωξή μου.

Θα προσπαθήσω, επίσης, ο αγροτικός κόσμος να τύχει ενισχύσεων και από τις άλλες πολιτικές, που βοηθούν στην ανανέωση των γενεών στη γεωργία, στην καινοτομία, στην έρευνα, στο κοινωνικό ταμείο συνοχής, αλλά και στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών, που αφορούν τη λεγόμενη 4η Βιομηχανική Επανάσταση και τη Γεωργία Ακριβείας.

Είναι ξεκάθαρο σε όλους μας ότι πολλές μικρομεσαίες χώρες, όπως η Ελλάδα, έχουν σαφώς μεγαλύτερη ανάγκη την Ευρώπη, απ’ ό,τι οι λίγες, πολύ μεγάλες. Επομένως, εκτιμώ ότι η κοινοτική αλληλεγγύη θα βοηθήσει την κοινωνία μας να σταθεί ξανά όρθια, στηριγμένη σε μια νέα εθνική αυτοπεποίθηση και εθνική αισιοδοξία.