Τα φρέσκα φρούτα στο επίκεντρο ευρωπαϊκού έργου της ΠΚΜ

Τεχνολογικές λύσεις σε αγροκτήματα και εκμεταλλεύσεις που λειτουργούν ως «ζωντανά» εργαστήρια σε όλη την Ευρώπη

Πιλοτικό έργο για τα «φρέσκα φρούτα», όπως τα ακτινίδια και τα επιτραπέζια σταφύλια, το οποίο περιλαμβάνει συνέργειες και κοινές δραστηριότητες με στόχο την επιτάχυνση της υιοθέτησης νέων και υψηλών τεχνολογιών που μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση των γεωργικών πρακτικών και της διαχείρισης των εκμεταλλεύσεων, υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

Ο λόγος για το «Fresh Fruit», το οποίο είναι ενταγμένο στο έργο Rumore του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg) που προβλέπει τη διευκόλυνση της δημιουργίας δεσμών μεταξύ κέντρων έρευνας και ανάπτυξης, ινστιτούτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων, σε τομείς Έξυπνης Εξειδίκευσης, και στην ενίσχυση της καινοτομίας μέσω των βελτιωμένων αγροτικών/περιφερειακών-αστικών συνεργασιών.

Το έργο

Το «Fresh Fruit» συγκεντρώνει τεχνολογικές λύσεις γύρω από τα φρέσκα φρούτα και σκοπός του είναι να ερευνήσει και να εφαρμόσει αυτές τις τεχνολογίες σε επιδεικτικά αγροκτήματα και εκμεταλλεύσεις που λειτουργούν ως «ζωντανά» εργαστήρια σε όλη την Ευρώπη. Οι τρεις δοκιμαστικοί χώροι του έργου βρίσκονται στις περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας και της Τοσκάνης.

«Σκοπός είναι η συλλογή καλών πρακτικών ανά περιοχή. Η κάθε χώρα στο συγκεκριμένο πρότζεκτ συγκεντρώνει καλές πρακτικές από την περιοχή της, με σκοπό να γίνει μια ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τις οποίες αξιολογούν και οι υπόλοιποι εταίροι από άλλες περιφέρειες», επισημαίνει η προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΚΜ, Χρυσάνθη Κισκίνη. Η ίδια σημειώνει ότι «επιλέξαμε τη συγκεκριμένη δράση που ‘‘τρέχει’’ η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, που αφορά τα φρέσκα φρούτα, αλλά έχουν συλλεγεί και άλλες καλές πρακτικές μέσα από το ίδιο έργο».

Οι δύο περιφέρειες θα επιδιώξουν να δημιουργήσουν ένα οικοσύστημα για τη δοκιμή, τη διάδοση και την εμπορευματοποίηση αυτών των τεχνολογικών λύσεων σε διάφορους τομείς της γεωργίας, όπως και τη διασύνδεση όλων των εμπλεκομένων στο οικοσύστημα. «Ο στόχος όλων αυτών των έργων που χρηματοδοτούνται από το Interreg είναι να γίνει μια ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας σε επίπεδο περιφερειών και να μεταφερθούν από τη μια χώρα στην άλλη, προσαρμοζόμενες κάθε φορά στις απαιτήσεις και στις αναγκαιότητες ανά περιοχή και στις τοπικές συνθήκες», τονίζει η κα Κισκίνη.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πρακτική που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας και της συνολικής διαχείρισης της παραγωγής επιτραπέζιων σταφυλιών και ακτινιδίων. Η ανάπτυξή της είναι εμπνευσμένη από τις εμπειρίες της περιφέρειας της Τοσκάνης και της επιδεικτικής εκμετάλλευσης στην περιοχή Alberese, η οποία δείχνει στην πράξη τα οικονομικά οφέλη της αμπελουργίας και της επιλεκτικής συγκομιδής.

Οι τεχνολογίες, οι οποίες θα δοκιμαστούν στις τοποθεσίες επίδειξης του έργου, επελέγησαν βάσει της δυνατότητάς τους να συμβάλουν στην ολοκλήρωση της αλυσίδας εφοδιασμού της αγροδιατροφής. Μακροπρόθεσμα, η πρακτική αυτή θα αυξήσει την ικανότητα των αγροτών να αυτοχρηματοδοτούν την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών και θα υποστηρίξει σημαντικούς παράγοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού που μπορούν να υποστηρίξουν τις νέες τεχνολογίες και να δημιουργήσουν μια βιώσιμη αγορά.

Η πρώτη φάση του έργου, σύμφωνα με την κα Κισκίνη, ολοκληρώνεται μέσα στον μήνα με τη σύνταξη ενός σχεδίου για το πώς η περιφέρεια θα μπορέσει να κάνει πράξη αυτές τις καλές πρακτικές και στη συνέχεια στη δεύτερη φάση, για τα επόμενα δύο χρόνια, θα γίνεται παρακολούθηση των δράσεων.