Φυτώριο για την καθετοποιημένη παραγωγή τροφίμων από τον Δήμο Παλαμά

Στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων εκτάσεων του φυτωρίου, που παραχωρήθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στοχεύει η Δημοτική Αρχή Παλαμά, για την ανάπτυξη αγροτικών-κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που θα εμπεριέχουν τις αρχές και τις βέλτιστες πρακτικές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κυκλικής Οικονομίας, με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μηδενικό υπόλειμμα, μηδενικούς ρύπους και θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Οι εγκαταστάσεις, που προβλέπεται να δημιουργηθούν, θα διαθέτουν επιστημονικό προσωπικό για την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης, αυτοματοποιημένα ηλεκτρονικά συστήματα που θα επικουρούν στην παραγωγική διαδικασία και στον έλεγχό της, θα γίνεται πλήρης ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υδάτινων πόρων, ενώ θα υπάρχει ενεργειακή αυτονομία. Στα κτήρια της εγκατάστασης, θα σχεδιαστεί η ανάπτυξη μονάδων αγροτουρισμού και οικοτεχνίας που θα αξιοποιούν προϊόντα παραγωγής της μονάδας ή τοπικών παραγωγών.

Στο φυτώριο πρόκειται να λειτουργήσουν κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (εκτροφή βοοειδών για γαλακτοπαραγωγή και κρεατοπαραγωγή, εκτροφή αιγών για γαλακτοπαραγωγή και κρεατοπαραγωγή), γεωργικές εγκαταστάσεις (θερμοκήπια υδροπονίας τριών τύπων για παραγωγή τομάτας/πιπεριάς, πρασίνων, και φράουλας), μονάδα παραγωγής βιολογικής ζωοτροφής (χορτονομή) με υδροπονία και μονάδα επεξεργασίας κτηνοτροφικών αποβλήτων για την παραγωγή οργανικού λιπάσματος.

Η πρόταση που μελετάται από τον δήμο προβλέπει την πλήρη σχεδόν κάλυψη του δημιουργικού κόστους από ιδιωτικά κεφάλαια και τη σύσταση μίας νέας ειδικού σκοπού εταιρείας, με τη συμμετοχή του Δήμου Παλαμά. Ακόμα, θα πρέπει να σημειωθεί πως στην εγκατάσταση θα δημιουργηθούν 200-250 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευαστική περίοδο και 120-140 κατά την περίοδο λειτουργίας, που θα καλυφθούν με προτεραιότητα στα τοπικά κριτήρια.

Επίσης, θα λειτουργεί εκπαιδευτικό κέντρο και κέντρο καινοτομίας, όπου οι ενδιαφερόμενοι δημότες θα μπορούν να εκπαιδευτούν σε θέματα του πρωτογενούς τομέα, καθώς και ζητήματα περιβαλλοντικά, νέας τεχνολογίας, σύγχρονων πρακτικών ευφυούς γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Το θέμα αναμένεται να έρθει σύντομα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο και θα κληθεί να πάρει τις αποφάσεις που θα σηματοδοτήσουν τα επόμενα βήματα.