Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στο 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στο 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Στις εργασίες του 25ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νέων Αγροτών που έλαβε χώρα στη Λιβαδειά της Βοιωτίας, από τις 20 έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2018, συμμετείχε η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.

Ο Γενικός Δ/της της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, κ. Γεώργιος Κορμέντζας

Ο Γενικός Δ/της της εταιρείας, κ. Γεώργιος Κορμέντζας, στην ομιλία του με θέμα «Ο ρόλος της ψηφιακής πληροφορίας και της ευφυούς διαχείρισής της, στην ΚΑΠ μετά το 2020» ανέφερε ότι καθώς σήμερα οι αγροτικές ανάγκες ξεπερνούν την απλή γεωτεχνική στήριξη, η καθολική πρόσβαση στη νέα γνώση και την ενημέρωση αποτελούν τα βασικά ζητούμενα μιας νέας αγροτικής μεταρρύθμισης, με ψηφιακό πρόσημο για τον πρωτογενή τομέα της χώρας.

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Η συγκυρία δείχνει ευνοϊκή για μια τέτοια μεταρρύθμιση, καθώς α) από κανονιστικής πλευράς, η γνώση, η καινοτομία και η ψηφιοποίηση ενσωματώνονται στα μέτρα της μελλοντικής ΚΑΠ ως καταλύτες για την επίτευξη των περιβαλλοντικών/κλιματικών στόχων της και την ενίσχυση της παραγωγικότητας-ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας, και β) από επιχειρηματικής πλευράς, οι σχετικές αναλύσεις δείχνουν ότι η αξία της αγοράς της ψηφιακής γεωργίας θα φτάσει μέχρι το 2025, τα $ 4,3 δις. σε παγκόσμιο επίπεδο.

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές