GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ: Φυγή προς τα εμπρός από στέρεο έδαφος

της Έλλης Τσιφόρου, γενικής διευθύντριας της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Κάθε αλλαγή έτους είναι μία ευκαιρία απολογισμού για όσα πέρασαν και σχεδιασμού για εκείνα που έρχονται. Στην περίπτωση, μάλιστα, φορέων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα, το έτος 2022, ως το τελευταίο έτος μετάβασης προς τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο. Συνεπώς, είναι μία ευκαιρία για έναν ευρύτερο απολογισμό, ξεκινώντας από το 2014, έτος έναρξης όχι μόνο της υφιστάμενης ΚΑΠ, αλλά και της πορείας της GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.

Οφείλουμε να θυμηθούμε ότι το εγχείρημα της GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ άρχισε να ξεδιπλώνεται σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της χώρας. Ο αγροτικός κόσμος, όπως και άλλες επαγγελματικές ομάδες, δοκιμαζόταν από ένα πρωτοφανές έλλειμμα ρευστότητας, το οποίο συνοδευόταν από την επώδυνη κατάργηση των εθνικών πολιτικών για την ενίσχυσή του, καθώς και από την εκτίναξη των φορολογικών και άλλων οικονομικών υποχρεώσεών του προς το κράτος.

Στο ζοφερό μνημονιακό κλίμα, η σύμπραξη μιας μεγάλης ομάδας αγροτικών συνεταιρισμών, που συγκαταλέγονται μεταξύ των σημαντικότερων στη χώρα, με τον τραπεζικό τομέα και τον τομέα της πληροφορικής, υποστήριξε, κατ’ αρχάς, τη βιωσιμότητα των συνεταιριστικών επιχειρήσεων σε μία περίοδο όχι μόνο οικονομικής δυσπραγίας, αλλά και ηθικής απαξίωσής τους. Κόμιζε, όμως, ταυτόχρονα, ένα σημαντικό και ελπιδοφόρο μήνυμα για το μέλλον: την προστιθέμενη αξία της συνεργασίας σε μια εποχή διχασμών.

Νέα εποχή

Το καινοτόμο εγχείρημα της GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ εισήγαγε ένα νέο λεξιλόγιο στο αγροτικό γίγνεσθαι της χώρας: επιχειρηματικότητα, συλλογικότητα, γνώση, τεχνολογική καινοτομία. Οι έννοιες αυτές και ο μετασχηματισμός τους από στρατηγική προτεραιότητα σε πράξη συνέβαλαν καταλυτικά στην αλλαγή παραδείγματος που βρίσκεται σε εξέλιξη στον εθνικό αγροτικό τομέα, αλλά και άνοιξαν τον δρόμο προς την αποδοχή και την εμπέδωση από τον παραγωγικό κόσμο της χώρας των νέων κατευθύνσεων της ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής στην εποχή της Πράσινης Συμφωνίας.

Οφείλουμε, νομίζω, να αναγνωρίσουμε τα παραπάνω, όπως το έχουν ήδη κάνει εκπρόσωποι κορυφαίων ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών φορέων και υψηλοί αξιωματούχοι των κοινοτικών οργάνων, επιβεβαιώνοντας, δυστυχώς, το «ουδείς προφήτης εν τη πατρίδι αυτού».

Θα πρέπει, όμως, επίσης να αναγνωριστεί ότι το έργο του ΟΣΔΕ, για το οποίο η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ έχει πιστοποιηθεί ως Φορέας Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης των εκατοντάδων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) ανά την επικράτεια για την περίοδο 2014-2021, με το –εύλογα– υψηλό ενδιαφέρον που συγκεντρώνει από πλευράς δικαιούχων, ενδιαφερόμενων και πολιτικών ιθυνόντων, υλοποιείται όλα αυτά τα χρόνια σε ένα κλίμα παραπληροφόρησης, στρέβλωσης της πραγματικότητας και συσκότισης, όσον αφορά όχι μόνο την ουσιαστική συνεισφορά του Φορέα Συντονισμού στην άρτια και επιτυχημένη εκτέλεσή του, αλλά και την ίδια τη σημασία, την πολυπλοκότητα και τις υψηλές απαιτήσεις του έργου της υποβοήθησης.

Η «συσκότιση», βέβαια, έχει και μία άλλη, παράπλευρη, διάσταση, η οποία αφορά την επισκίαση του ευρύτερου ρόλου της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στο αγροτικό γίγνεσθαι της χώρας, ο οποίος εκτείνεται πολύ πέραν του ΟΣΔΕ και που επιγραμματικά θα συνοψίζαμε στα εξής:

✱ Νέο αγροτικό και συνεταιριστικό επιχειρείν: Έχουμε υποστηρίξει και εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε με επιτυχία εκατοντάδες παραγωγούς και αγροτικούς συνεταιρισμούς προς την κατεύθυνση της υγιούς επιχειρηματικής τους ανάπτυξης με γνώμονα τη γνώση και την τεχνολογική καινοτομία, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία: επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του αναπτυξιακού νόμου, συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας, προγράμματα προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων, οργανώσεις παραγωγών, επιχειρησιακές ομάδες κ.ά.

✱ Εξωστρέφεια: Με την πολυετή παρουσία μας στις Βρυξέλλες και την ενεργό συμμετοχή μας σε φορείς κύρους, παρακολουθούμε συστηματικά τις ευρωπαϊκές εξελίξεις που αφορούν την ΚΑΠ και τις συναφείς ευρωπαϊκές πολιτικές, παρέχουμε ενημέρωση στους μετόχους μας –και όχι μόνο– και αξιοποιούμε προς όφελός τους τις επαφές και τη δικτύωσή μας για τη μεταφορά γνώσης και καλών πρακτικών. Τόσο τα στελέχη όσο και οι μέτοχοι και συνεργάτες μας έχουν συμμετάσχει σε πολυάριθμες θεματικές συσκέψεις και εκδηλώσεις, έχουμε πραγματοποιήσει εισηγήσεις σε σημαντικά ευρωπαϊκά συνέδρια και έχουμε αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς και συμμαχίες για την υποστήριξη και την ανάδειξη της ελληνικής γεωργίας συνολικότερα. Παράλληλα, συμμετέχουμε σε μεγάλα ευρωπαϊκά έργα όχι ως απλά μέλη, αλλά και ως επικεφαλής κοινοπραξιών.

✱ Γνώση και ενημέρωση: Έχουμε συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της γνώσης και της ενημέρωσης όχι μόνο των μετόχων και των συνεργατών του σχήματος, αλλά και του ευρύτερου παραγωγικού κόσμου της χώρας σε σχέση με τις εξελίξεις σε ζητήματα εθνικής και ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής: με σημαντικές μελέτες και δημοσιεύσεις, όσον αφορά την κατάσταση πραγμάτων και τις προοπτικές της ευρωπαϊκής και ελληνικής γεωργίας, αλλά και με τη διεξαγωγή εκστρατειών ενημέρωσης για την ΚΑΠ με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και δεκάδων εκδηλώσεων, με κορυφαία την ετήσια διοργάνωση του Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας, στο οποίο έχουν τοποθετηθεί κατά καιρούς πρώην πρωθυπουργοί κρατών-μελών της ΕΕ, επίτροποι και κορυφαίοι εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού τομέα.

Προφανώς, οι πολύ υψηλές προσδοκίες που γεννήθηκαν κατά τη δημιουργία του σχήματος της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ δεν έχουν βρει πλήρη ανταπόκριση, ενώ είναι βέβαιο ότι και λάθη έγιναν και παραλείψεις υπήρξαν. Είναι, όμως, εξίσου βέβαιο το θετικό αποτύπωμα που έχουμε αφήσει στον αγροτικό τομέα της χώρας, η τεράστια γνώση και εμπειρία που έχει αποκτηθεί, καθώς και η από καιρό ετοιμότητά μας για το μέλλον. Το 2022 είναι για εμάς έτος φυγής προς τα εμπρός, πατώντας στο στέρεο έδαφος που έχουμε δημιουργήσει.