Γαλακτοπαραγωγός Προβατοτροφία: Τι απαιτείται για την αξιοποίηση των προϊόντων της;

Όταν πληρούνται οι απαραίτητες προύποθέσεις, η καθετοποίηση µπορεί να ενισχύσει σηµαντικά το εισόδηµα του κτηνοτρόφου

Απαιτείται στρατηγικός σχεδιασμός για την αξιοποίηση των προϊόντων της

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η καθετοποίηση της παραγωγής μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην οικονομική βιωσιμότητα των προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Στην περίπτωση της γαλακτοπαραγωγού προβατοτροφίας –σύμφωνα με τους ανθρώπους του κλάδου, αλλά και τους ζωοτέχνες– η καθετοποίηση αναφέρεται στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και όχι στην παραγωγή προϊόντων κρέατος.

Ωστόσο, η καθετοποίηση δεν μπορεί να προταθεί ως μία καθολική λύση για το σύνολο των προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Αυτό γιατί –σύμφωνα με όσα αναφέρουν στοιχεία του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών που δημοσιεύει ο ΕΛΓO -«Δήμητρα»– απαιτεί σημαντικές επενδύσεις, παραγωγή ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων, καλά οργανωμένα δίκτυα διανομής για τα προϊόντα αυτά και αποτελεσματική διαφήμιση και προώθησή τους.

Όταν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, η καθετοποίηση μπορεί να ενισχύσει σημαντικά το εισόδημα του κτηνοτρόφου. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, ο διαχωρισμός των δύο δραστηριοτήτων και ο επιμερισμός των αρμοδιοτήτων θα πρέπει να είναι σαφής, ώστε η εκτροφή των ζώων να μην αποτελέσει τροχοπέδη στη λειτουργία της μονάδας μεταποίησης, αλλά και το αντίστροφο. «Οι εκτροφές, στις οποίες η μεταποίηση δεν μπορεί να βρει εφαρμογή, θα πρέπει να βελτιώσουν την ποσότητα και την ποιότητα του παραγόμενου γάλατος, προκειμένου να μπορούν να επιτύχουν μια καλύτερη τιμή κατά τη διαπραγμάτευσή της με τις βιομηχανίες γάλακτος», αναφέρει χαρακτηριστικά σε σχετικό άρθρο του ο Αθανάσιος Ι. Γελασάκης, δόκιμος ερευνητής στο Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών.

Ο ίδιος καταλήγει, λέγοντας ότι «οι προοπτικές για τη γαλακτοπαραγωγό προβατοτροφία μπορεί να είναι ευοίωνες, ωστόσο, η δυνατότητα διασφάλισης της οικονομικής βιωσιμότητας των προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη του κλάδου. Η σαφής περιγραφή των στόχων, η ενημέρωση και η εκπαίδευση των κτηνοτρόφων στις ορθές κτηνοτροφικές πρακτικές και ο καθορισμός των κρίσιμων σημείων κατά τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων είναι τα βασικά προαπαιτούμενα για την ίδρυση και τη λειτουργία τους ως οικονομικά βιώσιμων επιχειρηματικών μονάδων.

Να σημειωθεί ότι η χώρα μας κατέχει τη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι αφορά τον συνολικό αριθμό γαλακτοπαραγωγών προβάτων, και την τρίτη θέση, σε ό,τι αφορά τη συνολική ετήσια παραγωγή πρόβειου γάλακτος, με περίπου 7,2 εκατομμύρια πρόβατα και 705.000 τόνους πρόβειο γάλα αντίστοιχα (FAOSTAT).

Πηγή εισοδήματος

Η γαλακτοπαραγωγός προβατοτροφία είναι ο σημαντικότερος κλάδος της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα, με μία παράδοση που συνεχίζεται αδιάκοπα από τα ομηρικά χρόνια μέχρι και σήμερα.

Η δεσπόζουσα θέση, την οποία διατηρεί οφείλεται στις ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας, καθώς και σε πολιτισμικούς και κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες, που έχουν διαμορφώσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Ιστορικά, η μεγάλη ανάπτυξή της αποδίδεται στη δυνατότητα των προβάτων να αξιοποιούν τους βοσκότοπους σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, με στόχο την παραγωγή τροφίμων υψηλής βιολογικής αξίας. Παράλληλα, στη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας, αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια ή μια συμπληρωματική πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους στις περιοχές αυτές.

Με αυτόν τον τρόπο, έχει συμβάλει σημαντικά στην αποτελεσματική αξιοποίηση των φυσικών πόρων σε μειονεκτικές περιοχές και στη διατήρηση του αγροτικού πληθυσμού στην επαρχία.