Για να πετύχει τον μακροχρόνιο στόχο που έχει θέσει για τη μείωση στο μισό της χρήσης φυτοφαρμάκων μέχρι το 2025, η Γαλλία προσπαθεί να ενδυναμώσει τη διάδοση των αρχών της ολοκληρωμένης προστασίας των καλλιεργειών. Ωστόσο, η προσέγγιση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων (IPM) δυσκολεύεται να κερδίσει έδαφος στη χώρα, παρότι προωθείται τόσο από την ΕΕ, όσο και από τις γαλλικές αρχές και έχει αποδεδειγμένα οφέλη για τους αγρότες και το περιβάλλον.

Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της IPM, η προσέγγιση είναι πιο περιεκτική από τη βιολογική γεωργία και εγγυάται σημαντικές μειώσεις στη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Απαρτίζεται από μια ευρεία γκάμα στρατηγικών όπως η αμειψισπορά, η μείωση της πυκνότητας των σιτηρών και η αντικατάσταση των χημικών φυτοφαρμάκων. Ωστόσο, τέτοιες πρακτικές δεν είναι ευρέως διαδεδομένες στη Γαλλία.

Παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων μειώθηκαν απότομα το 2019, το 2020 ανέκαμψαν κατά 23%. «Τα τελευταία 10 χρόνια, οι πωλήσεις προϊόντων φυτοπροστασίας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα», παραδέχεται η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον François Veillerette, εκπρόσωπο της περιβαλλοντικής οργάνωσης Generations Futures, «το κράτος δεν έχει προτείνει κανένα μοχλό» για τη γενίκευση της IPM, «εκτός ίσως από την εισφορά για τη διάχυτη ρύπανση, αλλά αυτό δεν είναι σχεδόν καθόλου αποτρεπτικό».

Το τέλος στη διάχυτη ρύπανση, το οποίο είναι μια φορολογική επιβάρυνση προσαρμοσμένη στο πόσο τοξικές και επικίνδυνες είναι οι ουσίες που χρησιμοποιούνται, θεσπίστηκε για να ενθαρρύνει τους αγρότες να χρησιμοποιούν λιγότερο ρυπογόνα προϊόντα και να εξαλείψουν ή να μειώσουν τη χρήση τους εφαρμόζοντας πιο φιλικές πρακτικές προς το περιβάλλον. Το 2020, το γαλλικό Ελεγκτικό Συνέδριο επέκρινε την κυβέρνηση για την αποτυχία της να εφαρμόσει την ανωτέρω στρατηγική.

Υπενθυμίζοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης να «ενθαρρύνει τη χρήση ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων και εναλλακτικών μεθόδων ή τεχνικών», το Ελεγκτικό Συνέδριο είπε: «Δέκα χρόνια αργότερα, οι στόχοι που τέθηκαν δεν έχουν επιτευχθεί».

Το ίδιο ισχύει και σε επίπεδο ΕΕ

Αν και η εφαρμογή των αρχών IPM προβλέπεται ήδη από την οδηγία της ΕΕ του 2009 για τη χρήση φυτοφαρμάκων, οι πρωτοβουλίες στον τομέα αυτόν καθυστερούν να υλοποιηθούν και τα μέτρα στήριξης λείπουν σε μεγάλο βαθμό, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.