Το Παρίσι φέρεται να έχει αγνοήσει επιδεικτικά μια προειδοποιητική επιστολή που είχε σταλεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του περασμένου έτους, στην οποία καλούνταν να βάλει ένα τέλος στο παράνομο κυνήγι πτηνών. Η γαλλική κυβέρνηση όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε, αλλά τον περασμένο μήνα προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, δημοσιεύοντας διάταγμα το οποίο διατηρεί αμφιλεγόμενες θηρευτικές πρακτικές πτηνών που απαγορεύονται σε επίπεδο ΕΕ.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει για το νέο διάταγμα και ζητά από τη Γαλλία να απαγορεύσει τις μη επιλεκτικές πρακτικές κυνηγιού, όπως είναι η κόλλα και τα δίχτυα, οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας για τα πτηνά», δήλωσε η Vivian Loonela, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περιβαλλοντικά θέματα. Όπως διευκρίνισε, οι χώρες της ΕΕ «μπορούν να παρεκκλίνουν από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας», ωστόσο δύνανται να το πράξουν μόνο «υπό αυστηρούς όρους που δεν πληρούνται σε αυτήν την περίπτωση».

Σύμφωνα με τους οικολόγους, ο γαλλικός νόμος είναι παράνομος, διότι επιτρέπει το κυνήγι ειδών πτηνών που βρίσκονται σε κακή κατάσταση διατήρησης. Επιτρέπει επίσης το κυνήγι των αποδημητικών πουλιών και διατηρεί παραδοσιακές θηρευτικές πρακτικές, οι οποίες δεν είναι επιλεκτικές και βλάπτουν τα είδη. «Σε ό,τι αφορά το κυνήγι πτηνών, η Γαλλία είναι παρεκκλίνουσα από την ΕΕ», λέει ο Yves Verilhac, ο οποίος εκπροσωπεί την παγκόσμια οργάνωση BirdLife επί γαλλικού εδάφους.