Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Εκπαίδευση στην κάθετη γεωργία και για τους καταναλωτές στην Ελλάδα

Μία τεχνολογία που επιτρέπει στους καταναλωτές την εγκατάσταση και τη λειτουργία ενός οικοσυστήματος μικρής κλίμακας για την τεχνητή καλλιέργεια τροφίμων σε αστικές περιοχές, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα εκπαιδευτούν στην πρακτική της κάθετης γεωργίας καλλιεργώντας τα δικά τους προϊόντα, είναι διαθέσιμη στην αγορά.

Το Astroplant, όπως ονομάζεται η εν λόγω τεχνολογία, επιτρέπει στον καταναλωτή να έρθει σε επαφή με την καλλιεργητική διαδικασία και την ανάπτυξη των φυτών, μαθαίνοντας ότι η κάθετη γεωργία μπορεί να συμβάλει στην τοπική παραγωγή με εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα, τα οποία έχουν πλήρη ιχνηλασιμότητα των αποτυπωμάτων τους, όπως η ενέργεια, το νερό και ο άνθρακας.

Γνωρίσαμε το Astroplant στην πρώτη έκθεση καινοτομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με διευθυντή τον Θωμά Μπαρτζάνα, εξειδικεύεται στην έρευνα πάνω στις κάθετες καλλιέργειες, συμμετέχοντας σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και αναπτύσσοντας πολλαπλά ερευνητικά πρωτόκολλα, με στόχο τη βελτιστοποίηση των γεωργικών εγκαταστάσεων, αλλά και των καλλιεργητικών πρακτικών.

Η Δάφνη Αυγουστάκη, μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών, και ο Χρήστος Βατίστας, υποψήφιος διδάκτορας του ίδιου εργαστηρίου που τρέχει το project Astroplant, εξηγούν στην «ΥΧ» τον τρόπο με τον οποίο η συγκεκριμένη τεχνολογία, η οποία είναι διαθέσιμη και στην Ελλάδα, μπορεί να γίνει αντικείμενο εκπαίδευσης για την κάθετη γεωργία, αλλά και ένα σημείο ανταλλαγής ιδεών και πρακτικών.

«Το Astroplant είναι μία εταιρεία που, σε συνεργασία με διάφορα πανεπιστήμια και τον Ευρωπαϊκό Διαστημικό Οργανισμό, δημιούργησε μια τεχνολογία που επιτρέπει την εγκατάσταση και τη λειτουργία ενός μικρής κλίμακας οικοσυστήματος για την τεχνητή καλλιέργεια τροφίμων σε αστικές περιοχές, αλλά και στο Διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα, το Astroplant είναι μία υπηρεσία, που στοχεύει να προσελκύσει διάφορους κατασκευαστές, επιστήμονες, πολίτες, αλλά και μικρούς και μεγάλους εξερευνητές, που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με ένα πακέτο ανοιχτού κώδικα και να πειραματιστούν με διαφορετικά καλλιεργητικά πρωτόκολλα.

Μέσω του Astroplant, δίνεται η δυνατότητα εκμάθησης διάφορων τεχνολογιών, που είναι απαραίτητες για την κλειστή καλλιέργεια φυτών, αλλά και της επιστήμης που στηρίζει αναγεννητικά, κλειστά και κυκλικά συστήματα εξοικονόμησης πόρων για την υποστήριξη και τη δημιουργία ζωής. Ο στόχος αυτής της σύμπραξης είναι η δημιουργία καλλιεργητικών μοντέλων σε διάφορες ποικιλίες ανά τον κόσμο και αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ανοιχτής πλατφόρμας του Astroplant.

Ένα βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει το Astroplant είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε έναν ανοιχτό τύπου κώδικα και προσβάσιμο προς όλους τους ιδιοκτήτες του συγκεκριμένου εξοπλισμού. Αυτό σημαίνει ότι αγοράζοντας ένα από τα κιτ του εξοπλισμού, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε συλλογή πολύτιμων δεδομένων καλλιέργειας, που μπορούν να τον βοηθήσουν, είτε μεμονωμένα είτε σε επίπεδο κοινότητας, στη βελτίωση και στην εξέλιξη των μεθόδων και συνθηκών καλλιέργειας.

Η κοινοτική πλατφόρμα του Astroplant είναι ένα μέρος όπου οι ιδιοκτήτες του τεχνολογικού κιτ μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα, αλλά και να ελέγχουν τον τρόπο και τη δυναμική του δικού τους τεχνολογικού εξοπλισμού καλλιέργειας από απόσταση.

Κατά αυτόν τον τρόπο, οι καταναλωτές μπορούν να ορίζουν και να ελέγχουν τις κλιματικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών, όπως είναι η θερμοκρασία, η υγρασία, τα αέρια, αλλά και η ένταση, η ποιότητα και η διάρκεια φωτισμού.

Επίσης, το λογισμικό που ανέπτυξε και χρησιμοποιεί η εταιρεία, εκτός από πίνακας ελέγχου των κλιματικών συνθηκών του κλειστού χώρου καλλιέργειας, λειτουργεί και ως κοινοτική υποδομή που είναι συνδεδεμένη με άλλα Astroplants και τους χρήστες τους σε όλο τον κόσμο.

Στόχος μιας τέτοιας υποδομής είναι η δημιουργία μίας κοινότητας ανταλλαγής ιδεών, καλλιεργητικών πρακτικών και συνθηκών, με σκοπό την εκπαίδευση, την εδραιοποίηση, αλλά και τη βελτιστοποίηση των συνθηκών καλλιέργειας των διάφορων ποικιλιών σε κλειστούς εσωτερικούς χώρους».